Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Aan het inloggen, moment geduld...
Je bent ingelogd
Log in op jouw account

Partnervoorwaarden

Laatste update: Oktober 2017

SAMENVATTING

Dit is een samenvatting van onze Partnervoorwaarden. Deze samenvatting mag niet worden beschouwd als vervanging voor het lezen van de volledige versie hieronder.

 • Treatwell biedt een boekingsplatform waarop je de Partnerdiensten die je in jouw salon/spa aanbiedt kunt adverteren voor een veel groter aantal potentiële klanten.
 • Als onderdeel van de Treatwell Diensten (nadere informatie in de volledige versie hieronder) bieden we Partners de mogelijkheid Connect te gebruiken, ons salondagboek-managementsysteem dat wordt geleverd met een scala van functies die voor jouw bedrijf van groot nut zijn.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van boekingen van Klanten en worden onder deze Partnervoorwaarden aangesteld als jouw handelsagent om dit te doen. Bij Boekingen met Vooruitbetaling innen wij betalingen van Klanten namens jou en hun schuld aan jou is gekweten als wij betaling van Klanten hebben ontvangen. Als Klanten besluiten te "Betalen op Locatie", zullen we onze Commissie in mindering brengen op wat wij jou verschuldigd zijn, of als we niet voldoende te verrekenen geld hebben, zal het bedrag dat jij verschuldigd bent aan ons op onze Factuur aan jou worden vermeld. Wij sturen je een Factuur op de 1e en de 16e van elke maand, waarop wordt aangegeven wat we aan je verschuldigd zijn voor Uitgevoerde Boekingen en wat jij ons verschuldigd bent (bv. De Commissie, eventueel Inschrijfgeld etc.) en het daaruit voortvloeiende saldo (of jij ons geld verschuldigd bent, wij aan jou of dat het saldo nul is).
  • Als wij jou geld verschuldigd zijn, betalen wij dit binnen 3-5 Werkdagen na de datum van de Factuur op je rekening.
  • Als je ons meer dan €50 verschuldigd bent, vragen wij je om ons binnen 14 dagen na de datum van de Factuur te betalen.
  • Als je ons minder dan €50 verschuldigd bent, wordt dit op je volgende Factuur gezet.
  • Als het saldo nul is, verklaren we op de Factuur dat er niets meer betaald hoeft te worden.

Als het in een bepaalde maand lastig voor je is om het uitstaande saldo binnen de vastgestelde termijn te betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de aan jou toegewezen accountmanager of mailto://info@treatwell.nl.

De Partner verleent toestemming voor doorlopende machtiging voor de verrekening van openstaand saldo (opstartkosten, verwerkingsvergoeding en commissie).

 • Of een Boeking (waarmee wordt bedoeld een via de Website of de App gemaakte afspraak) wordt beschouwd als een Nieuwe of als een Volgende Boeking (en dus of Commissie of een Verwerkingsvergoeding moet worden geheven) hangt af van de vraag wanneer een Klant voor het laatst een Uitgevoerde Boeking op jouw locatie heeft gehad en of deze nog in je Klantenbestand aanwezig is en zo ja, wanneer die is aangemaakt. Een Klant wordt geïdentificeerd door middel van zijn/haar e-mailadres; of telefoonnummer plus de voornaam. Nieuwe Boekingen zijn ook Boekingen van Klanten die al meer dan 365 dagen geen Uitgevoerde Boeking hebben gehad, en Volgende Boekingen zijn Boekingen van Klanten die in de afgelopen 365 dagen een Uitgevoerde Boeking hebben gehad. Het is belangrijk dat je de volledige definities van Nieuwe en Volgende Boekingen goed leest. Deze zijn te vinden in artikel 2 onder deze Partnervoorwaarden.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de Partnerdiensten die je aan Klanten in je spa/salon verstrekt en het contract voor die Partnerdiensten is tussen jou en de Klant. Wij zijn tegenover de Klanten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de Partnerdiensten die zij van jou ontvangen.
 • Je hebt een aantal verplichtingen aan Treatwell in ruil voor het ontvangen van de Treatwell Diensten. Deze worden gedetailleerd uiteengezet in de volledige versie, maar enkele belangrijke luiden als volgt:
  • Je gaat ermee akkoord dat je alle toepasselijke Kosten (zoals Commissie en opstartkosten) aan ons betaalt. Houd er rekening mee dat over alle Kosten btw wordt berekend.
  • Je gaat ermee akkoord dat je Klanten niet zult uitnodigen Boekingen te doen op een andere manier dan via de Website, Distributiekanalen of Widgets (al naargelang wat van toepassing is).
  • Je gaat ermee akkoord dat je de Partnerdiensten zult verwerken en verlenen volgens de allerhoogste voor de branche geldende normen.
  • De Partner moet onder alle omstandigheden de Partnerdiensten op de Website aanbieden voor een accurate prijs die conformeert met de meest concurrerende prijzen op de website van de Partner. Voor de duidelijkheid: het is de Partner toegestaan om lagere prijzen of speciale aanbiedingen aan te bieden aan een specifieke groep individuen, zowel on- als offline, zoals bijvoorbeeld aan leden van haar eigen loyaliteitsprogramma, direct in de salon van de Partner en ook op andere alternatieve online verkoopplatforms.
  • Je dient ervoor te zorgen dat je alle vergunningen, toestemmingen, bevoegdheden en verzekeringen hebt die je nodig hebt om de Partnerdiensten te mogen uitvoeren.
 • Je voorwaarden voor het annuleren of verzetten van een afspraak moeten in overeenstemming zijn met onze Boekingsvoorwaarden en met artikel 5.3 en 5.4 van de volledige versie van de Partnervoorwaarden. Klanten dienen met name de mogelijkheid te krijgen om een Gedateerde Boeking tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te verzetten of te annuleren.
 • Neem contact met ons op als je met ons wilt spreken. We helpen je graag:

E-mailadres: info@treatwell.nl

Post: Treatwell, Nieuwezijds Voorburgwal 120 – 1012 SH Amsterdam

Tel: 020-7900190

(HIERONDER STAAT DE VOLLEDIGE VERSIE)

Lees alsjeblieft deze Partnervoorwaarden (evenals de Boekingsvoorwaarden) zorgvuldig door voordat je de Treatwell Diensten gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op jouw relatie met Treatwell. Wij raden je aan een kopie van deze Partnervoorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Als je niet akkoord gaat met deze Partnervoorwaarden, mag je geen gebruikmaken van de Treatwell Diensten.

 1. Definities
  • "Algemene voorwaarden Partner": alle verkoopvoorwaarden en/of algemene voorwaarden van Partner (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het privacybeleid, boekingsbeleid, leveringsbeleid, gezondheids- en veiligheidsbeleid en retourbeleid/terugbetalingsbeleid, indien van toepassing, van die Partner);
  • “Boeking”: elke boeking door een Klant voor een van de Partnerdiensten, hetzij via de Website, de Distributiekanalen of de Widget, al naargelang welke van toepassing is;
  • "Boekingsvoorwaarden" betekent de boekingsvoorwaarden van Treatwell met betrekking tot de producten of diensten van derden die op de Website worden aangeboden;
  • "Commissie": de provisie (+ btw) die door de Partner aan Treatwell moet worden betaald (op basis van een percentage van de totale waarde van een Boeking) zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst;
  • "Connect": de "Treatwell Connect"-software die uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Partner in licentie is gegeven als een van de Treatwell Diensten;
  • "Distributiekanalen": betekent elke website van derden of andere media (waaronder maar niet beperkt tot de mobiele applicatie van Treatwell of 'app') waarmee de Treatwell Diensten van tijd tot tijd worden verstrekt;
  • "Dubbele Klant": de Klant van wie het e-mailadres of het telefoonnummer samen met de voornaam van een Klant overeenkomt met meer dan één Klant in het Klantenbestand;
  • "eCRM-dienst": betekent de eCRM-e-mail- en mail-outfunctie binnen Connect, die van tijd tot tijd als een van de Treatwell Diensten kan worden aangeboden in ruil voor de toepasselijke Vergoedingen;
  • "Fotografiedienst": de fotografiedienst die aan Partners kan worden geleverd door Treatwell overeenkomstig de voorwaarden die in artikel 4 van deze Overeenkomst zijn omschreven;
  • "Gedateerde Boeking": een Boeking waarbij de Klant op het moment van het doen van de Boeking een tijd en/of datum boekt om die Partnerdiensten te ontvangen (ook wanneer de optie 'Betaal op Locatie' wordt gebruikt);
  • "Gevrijwaarde Derde": heeft de betekenis die in artikel 8.7 uiteen is gezet;
  • "Ingangsdatum": de datum waarop de Samenwerkingsovereenkomst door de Partner is ondertekend om de aanvaarding van deze Overeenkomst te bevestigen;
  • “Inschrijfgeld”: de niet-restitueerbare vergoeding (+ btw) die door Treatwell in rekening wordt gebracht aan de Partner wanneer de Partner zich inschrijft om de Treatwell Diensten te ontvangen, welk inschrijfgeld zal worden opgenomen in de eerste Factuur aan de Partner;
  • "Intellectuele Eigendomsrechten": betekent alle intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, hetzij nu bestaand of anderszins, hetzij gevestigd of aanstaande, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) auteursrecht (met inbegrip van de vertaalrechten), modelrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, geregistreerde modellen, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, tekens en andere aanduidingen, mits het voorgaande van een eigendomsrechtelijk karakter is en alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of anderszins (met inbegrip van, zonder beperking, alle verlengingen, terugleveringen, herhalingen en vernieuwingen ervan). Het bovenstaande omvat, met betrekking tot de registreerbare rechten, alle aanvragen die gedaan zijn of rechten om aanvragen te doen met betrekking tot dergelijke rechten;
  • "Klant": een persoon die de Partnerdiensten koopt of ontvangt;
  • "Klantenbestand": de eCRM-klantendatabase in Connect;
  • "Kosten": de Commissie en de Vergoedingen;
  • "Materiële schending": een schending (inclusief een anticiperende schending) die niet minimaal of triviaal is wat betreft de gevolgen ervan voor Treatwell, waaronder maar niet beperkt tot een schending van artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 7, 8.2 en/of 8.4. Bij de beslissing of een schending materieel is of niet, dient geen rekening te worden gehouden met het feit of de schending optreedt door een ongeval, ongeluk, fout of misverstand;
  • "Nieuwe Boeking": houdt de betekenis die in artikel 2.5 uiteen is gezet in;
  • "Overeenkomst": betekent deze overeenkomst waarin de voorwaarden staan waaronder Treatwell de Treatwell Diensten aan de Partner zal verlenen, en deze overeenkomst wordt van kracht op de Ingangsdatum;
  • “Pagina'(s)”: de internetpagina of pagina's en de content van het aan de Partner toegewezen gedeelte van de Website of Distributiekanalen (inclusief de Treatwell "homepage" van de Partner en elke pagina voor de Partnerdiensten die op de Website worden aangeboden), samen met elke toepasselijke pagina of pagina's en content van de eigen website(s) van de Partner of andere website(s) waarop de Widget wordt gebruikt;
  • “Partner Content”: alle informatie, documentatie, apparatuur, software of ander materiaal (waaronder de Partnernaam, het logo en eventuele andere merkeigenschappen en Intellectuele Eigendomsrechten begrepen kunnen zijn) die op de Pagina('s) uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen worden gepubliceerd;
  • "Partnerdiensten": de spa- en/of beauty- of andere goederen en diensten die de Partner in het kader van haar bedrijf aan Klanten aanbiedt en levert en die door de Partner aan Klanten worden verhandeld door gebruik te maken van de Treatwell Diensten;
  • "Samenwerkingsovereenkomst": de overeenkomst die door Treatwell en de Partner is ondertekend en waarmee de acceptatie van deze Overeenkomst, het Inschrijfgeld en de Commissie door beide partijen wordt bevestigd;
  • “Treatwell”: Treatwell BNL B.V. (p/a Treatwell), een vennootschap geregistreerd in Nederland onder nummer 56870256, met statutaire zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Nederland, met btw-nummer NL852340114B01;
  • “Treatwell Diensten”: de voordelen en diensten die een Partner kan ontvangen van Treatwell, zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst, in ruil voor betaling van de Kosten aan Treatwell;
  • "Treatwell Fotograaf": een onafhankelijke fotograaf wiens diensten door Treatwell worden ingehuurd en die van Treatwell opdracht kan krijgen om de Fotografiedienst te verlenen aan een Partner;
  • "Uitgevoerde Boeking": een afspraak in Connect (die via de Website of de App van Treatwell, de Widget, of rechtstreeks bij de Partner is geboekt) waarvoor de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;
  • "Vergoedingen" betekent het Inschrijfgeld en eventuele andere vergoedingen (+ btw) die door een Partner worden betaald om de Treatwell Diensten te ontvangen;
  • "Verwerkingsvergoeding": is het bedrag dat door de Partner aan Treatwell over herhaalde boekingen moet worden betaald, zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst;
  • "Volgende Boeking": de Boeking die niet valt onder de definitie van Nieuwe Boeking zoals gedefinieerd in artikel 2.5;
  • " Wbp": betekent de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • “Website” betekent de website op www.treatwell.nl;
  • "Werkdag": een andere dag dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland;
  • "Wetgeving inzake gegevensbescherming": de Wbp, de Telecommunicatiewet en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en privacy; en
  • “Widget”: betekent een widget die van tijd tot tijd kan worden aangeboden als een van de Treatwell Diensten die de Partner in zijn/haar website kan opnemen, waardoor Boekingen kunnen worden gedaan.
 2. Treatwell Diensten
  1. In ruil voor betaling door de Partner van de Kosten en de vervulling door Partner van al haar andere verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, zal Treatwell de toepasselijke Treatwell Diensten aan de Partner verstrekken, die (tenzij anders overeengekomen) een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en volledig herroepbare licentie voor het gebruik van Connect omvatten, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in artikel 3.
  2. Treatwell treedt hierbij ten aanzien van alle Boekingen op, en zij wordt hierbij aangewezen als, gemachtigde voor de Partner om de Boeking met een Klant af te sluiten en (indien van toepassing) betalingen namens de Partner te innen en te verwerken en niets hierin voorkomt of beperkt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Partner voor de levering en verlening van Partnerdiensten aan Klanten.
  3. Treatwell kan naar eigen goeddunken het bedrag van Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie te allen tijde wijzigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen voor de kennisgeving aan de Partner (een "Kennisgeving Prijswijziging"). Het voortgezette gebruik van de Treatwell Diensten na ontvangst van een dergelijke Kennisgeving Prijswijziging door Partner zal als aanvaarding van de nieuwe Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie worden beschouwd.
  4. Of een Boeking (waarmee wordt bedoeld een via de Website of de App gemaakte afspraak) wordt beschouwd als een Nieuwe of als een Volgende Boeking (en of dus Commissie of een Verwerkingsvergoeding moet worden geheven) hangt af van de vraag wanneer een Klant voor het laatst een Uitgevoerde Boeking op jouw locatie heeft gehad en of deze in je Klantenbestand aanwezig is en zo ja, wanneer die is aangemaakt. Een Klant wordt geïdentificeerd door middel van zijn/haar e-mailadres; of telefoonnummer plus voornaam.
  5. Een Boeking is een Nieuwe Boeking als de Klant:
   1. helemaal niet bestaat in je Klantenbestand; of
   2. meer dan 365 dagen geleden is aangemaakt in je Klantenbestand en in de afgelopen 365 dagen op jouw locatie geen Uitgevoerde Boeking heeft gehad; of
   3. minder dan 365 dagen geleden is aangemaakt in je Klantenbestand naar aanleiding van een afspraak die geen, of nog geen Uitgevoerde Boeking is geworden.

    In alle andere gevallen wordt een Boeking beschouwd als een Volgende Boeking.

  6. In het geval van een Dubbele Klant worden de Klant en de Dubbele Klant samengevoegd en wordt de meest recente Uitgevoerde Boeking gebruikt om te bepalen of een Boeking een Nieuwe Boeking of een Volgende Boeking is.
 3. Softwarelicentie Connect
  1. De Partner kan Connect uitsluitend gebruiken om voor of namens zichzelf Boekingen of Partnerdiensten te verwerken. Alle Partners kunnen Connect gebruiken.
  2. Het gebruik van Connect door de Partner is uitsluitend voor risico van de Partner. De dienst wordt geleverd op een "zoals hij is"- en "zoals beschikbaar"-basis.
  3. Technische ondersteuning wordt primair per e-mail verstrekt en is een gunst maar geen recht voor de Partner.
  4. De Partner begrijpt en accepteert dat Treatwell gebruikmaakt van externe leveranciers en hostingpartners voor de levering van de hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie die vereist is om Connect uit te voeren. De Partner bevestigt ook en komt ook overeen dat Treatwell beheerderstoegang heeft tot alle onderdelen van Connect, inclusief die onderdelen die specifiek op maat zijn gemaakt voor de Partner.
  5. De Partner mag het geheel of enig onderdeel van Connect niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren of toelaten dat een derde (inclusief groepsmaatschappijen van de Partner) gebruikmaakt van of toegang zoekt tot Connect zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Treatwell (welke kan worden geweigerd of verleend op die voorwaarden die Treatwell naar haar eigen goeddunken kan bepalen).
  6. Treatwell garandeert niet:
   1. dat Connect voldoet aan de specifieke eisen van de Partner;
   2. dat Connect ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutvrij zal zijn;
   3. dat alle informatie of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van Connect nauwkeurig of betrouwbaar zijn;
   4. dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door de Partner via Connect wordt gekocht of verkregen, aan de eisen of verwachtingen van de Partner voldoet; of
   5. dat eventuele fouten in Connect worden gecorrigeerd.
  7. De Partner begrijpt uitdrukkelijk en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Treatwell, onder voorbehoud van artikel 12.2, met betrekking tot het gebruik van Connect, niet aansprakelijk is voor verlies van inkomsten of winsten, verlies van contracten, goodwill, gebruik of data of andere immateriële verliezen of indirecte verliezen of gevolgschade of schade (zelfs as Treatwell door de Partner op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade) als gevolg van:
   1. het gebruik van Connect door Partner of het onvermogen van Partner om Connect te gebruiken;
   2. onbevoegde toegang tot of wijziging van de transmissies of gegevens van de Partner;
   3. verklaringen of gedragingen van een derde op Connect; of
   4. alle andere zaken met betrekking tot Connect.
 4. Fotografiedienst
  Treatwell kan naar eigen goeddunken de Fotografiedienst aan Partners onder licentie aanbieden voor een overeengekomen vergoeding, ofwel inbegrepen in het Inschrijfgeld of als een aparte extra vergoeding. In het geval dat Treatwell de Fotografiedienst aan een Partner verstrekt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
  1. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de foto's die genomen worden door de Treatwell Fotograaf (de "Foto's") en/of de inhoud en de lay-out ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de Partner om ervoor te zorgen dat alle personen die gefotografeerd moeten worden (indien van toepassing) aanwezig zijn op de afspraak bij de Treatwell Fotograaf (de "Afspraak") en met de Treatwell Fotograaf overeen te komen dat de opzet en inhoud van de foto's naar tevredenheid van de Partner zijn.
  2. De Partner mag de Foto's uitsluitend gebruiken en publiceren op de volgende media: op de Website en de Distributiekanalen. Indien de Partner de Foto’s op de eigen website en/of op sociale media pagina’s wil gebruiken, dan moet de Widget worden geïnstalleerd. Voor alle duidelijkheid, de Foto's mogen niet worden gebruikt op een andere online marktplaats waarop de Partner adverteert met de Partnerdiensten. Een beperkte hoeveelheid bijsnijden is aanvaardbaar, maar er is geen andere bewerking van de Foto's toegestaan en het is strikt verboden voor Partners om de copyright-notificaties van Treatwell uit de foto's te verwijderen.
  3. De Partner erkent hierbij en komt hierbij overeen dat de Foto's worden gebruikt onder een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die automatisch zal stoppen als de Partner het Treatwell-platform verlaat. Met uitzondering van de rechten onder die licentie heeft de Partner geen Intellectuele Eigendomsrechten op de Foto's. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Foto's worden eigendom van Treatwell. Ter vermijding van twijfel, Treatwell mag de Foto’s gebruiken in elk van haar advertentie- en/of marketingcampagnes, op haar website, social media accounts en voor elke ander doel dat zij geschikt acht.
  4. De Partner mag de Foto's niet afdrukken, verspreiden, gebruiken, publiceren, exploiteren, bewerken, opslaan, wijzigen of op andere wijze omgaan met de Foto's, behoudens in overeenstemming met artikel 4.2 van deze Overeenkomst of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Treatwell, die Treatwell naar eigen goeddunken kan geven en waaraan verdere Vergoedingen verbonden kunnen zijn.
 5. Verplichtingen van Partner
  1. Als tegenprestatie voor de Treatwell Diensten gaat de Partner ermee akkoord alle toepasselijke Kosten aan Treatwell te betalen en alle Boekingen te accepteren en de Partnerdiensten te verwerken en te leveren in overeenstemming met de hoogste normen in de bedrijfstak en in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst in het algemeen, en met name in dit artikel 5. Een schending van dit artikel 5.1 zal een Materiële Schending van deze Overeenkomst zijn.
  2. De Partner dient alle Boekingen te accepteren en mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden weigeren om ze te accepteren, anders wordt de Partner geacht deze Overeenkomst Materieel te Schenden en kan zij aan haar verschuldigde betalingen in verband met deze Overeenkomst verbeuren.
  3. Partner is verplicht om met betrekking tot alle Boekingen te voldoen aan het annulerings- en verzettingsbeleid dat in artikel 5 van de Boekingsvoorwaarden is omschreven. Deze kunnen hier volledig bekeken worden. Treatwell biedt een terugbetaling bij Gedateerde Boekingen die worden geannuleerd (of niet kunnen worden verzet), op voorwaarde dat de betreffende afspraak niet in de volgende periode van 24 uur plaatsvindt.
  4. Het Verzetten van Gedateerde Boekingen.
   1. Indien een Klant de datum en/of tijd van een Gedateerde Boeking wenst te wijzigen en de Klant voldoet aan de voorwaarde dat zij hiervoor ten minste 24 uur vóór de tijd van de afspraak contact met ons opneemt, dan dient de Partner te trachten de Klant een geschikte alternatieve boekingstijd en/of -datum te bieden. In het geval dat een Partner niet in staat of bereid is te voldoen aan een Boeking van een Klant die een dergelijke wijziging aanvraagt in overeenstemming met dit artikel 5.4, zal Treatwell de Boeking als geannuleerd door de Klant beschouwen en de Klant het volledige bedrag van de Boeking terugbetalen.
   2. Partners mogen de datum en/of tijd van een Gedateerde Boeking niet veranderen. In het geval dat een Partner dit wel doet en de Klant niet in staat of bereid is een dergelijke wijziging te accepteren, zal Treatwell de Boeking als geannuleerd door de Partner beschouwen en het volledige bedrag van de Boeking terugbetalen aan de Klant. Indien Treatwell het echter redelijk acht om dit te doen in de omstandigheden, kan Treatwell, geheel naar eigen goeddunken van Treatwell, nog steeds van de Partner verlangen dat zij het toepasselijke bedrag van de Commissie betaalt dat de Partner verschuldigd zou zijn geweest voor de Boeking.
  5. De Partner dient ervoor te zorgen dat alle Partner Content (vooral omschrijvingen en prijzen van de Partnerdiensten) die zij voor publicatie op de Pagina('s) aan Treatwell verstrekt, nauwkeurig, correct en niet misleidend is. Elke schending van dit artikel 5.5 is een Materiële Schending van deze Overeenkomst.
  6. De Partner moet onder alle omstandigheden de Partnerdiensten op de Website aanbieden voor een accurate prijs die conformeert met de meest concurrerende prijzen op de website van de Partner. Indien een Klant bewijs levert dat er op de website van de Partner voor de diensten die via de Website worden geleverd een voordeliger prijs wordt aangeboden, dan behoudt Treatwell zich het recht voor om de Klant te compenseren voor dit verschil en om het bedrag zoals aan Partner zou worden betaald voor deze Partnerdiensten op deze wijze aan te passen. Voor de duidelijkheid: het is de Partner toegestaan om lagere prijzen of special aanbiedingen aan te bieden aan een specifieke groep individuen, zowel on- als offline, zoals bijvoorbeeld aan leden van haar eigen loyaliteitsprogramma, direct in de salon van de Partner en ook op andere alternatieve online verkoop platforms.
  7. Ten aanzien van Gedateerde Boekingen is uitsluitend de Partner verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie op Connect over beschikbaarheid wat betreft tijd en datum volledig up to date wordt gehouden, zodat potentiële Klanten de juiste beschikbaarheid qua tijd en datum kunnen bekijken tijdens het plaatsen van een Boeking.
  8. Bij Boekingen die zijn gedaan met gebruikmaking van de optie "Betalen op Locatie" is de Commissie voor al deze boekingen verschuldigd, behoudens wanneer de Partner vóór middernacht op de datum waarvoor de Boeking werd gedaan een "no show" heeft aangegeven op Connect. Voor alle duidelijkheid, als een "no show" niet vóór middernacht op de datum waarop de Boeking werd gedaan is aangegeven op Connect, wordt de Boeking door Treatwell behandeld als uitgevoerd en is Treatwell gerechtigd om Commissie te ontvangen ten aanzien van die Boeking.
  9. De Partner zal Klanten niet vragen om Boekingen anders te doen dan via de Website, Distributiekanalen of Widget (al naar gelang wat van toepassing is).
  10. Wanneer een Klant een Boeking doet en de Partner moedigt de Klant aan om diens Boeking te annuleren en een aparte boeking rechtstreeks bij de Partner te doen, dan is dat een Materiële Schending van deze Overeenkomst door de Partner.
  11. Indien Treatwell redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Partner direct of indirecte pogingen doet of heeft gedaan om te voorkomen dat eventuele Kosten worden betaald, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een Uitgevoerde Boeking met de optie 'Betalen op Locatie' onterecht als 'no show' aangeven op Connect, dan is dit een Materiële Schending van deze Overeenkomst die Treatwell het recht geeft om, zonder beperking van andere beschikbare middelen tot rechtsherstel, alle uit hoofde van deze Overeenkomst aan Partner verschuldigde betalingen in te houden en te behouden.
 6. Klantenservice en klachten
  1. De Partner zal haar uiterste best doen Partnerdiensten van topkwaliteit te leveren aan alle Klanten en zal alle verkoopvragen, zaken of problemen met betrekking tot Boekingen of potentiële Boekingen, alsmede klachten van Klanten, direct behandelen.
  2. De Partner is rechtstreeks aansprakelijk tegenover de Klant voor alle gevallen waarin niet wordt voldaan aan de verwachtingen van de Klant of voor enige andere juridische aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot de Partnerdiensten, behoudens wanneer deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de nalatigheid van Treatwell.
  3. Treatwell verwijst alle klachten van de Klant die zij ontvangt door naar de Partner en de Partner bevestigt alle klachten en reageert binnen 48 uur na ontvangst van een klacht door de Partner (ongeacht of de klacht rechtstreeks van de Klant of via Treatwell komt) op de betreffende Klant.
  4. De Partner zal zich alle inspanningen getroosten om binnen 14 dagen een klacht op te lossen en dient Treatwell in kennis te stellen van elke correspondentie tussen de Partner en de Klant over de klacht, en dient in het algemeen Treatwell op de hoogte te houden van de voortgang en de status van de klacht.
  5. De Partner erkent en accepteert hierbij dat de Website een beoordelingsplatform bevat, waarop Klanten openbare beoordelingen kunnen geven van hun ervaringen met Treatwell en met de Partner (met name in verband met de Partnerdiensten) ("User Generated Content"). De Partner dient er rekening mee te houden dat dit platform zich niet kan onttrekken aan negatieve beoordelingen en/of feedback van Klanten die buiten de controle van Treatwell liggen, en deze van tijd tot tijd kan bevatten. Indien Partners het onderwerp zijn van User Generated Content dan hebben ze de optie om te antwoorden op beoordelingen van hen. Iedere content die de Partner post in reactie op User Generated Content dient echter beleefd, professioneel en niet-bedreigend of confronterend te zijn, en deze content kan door Treatwell worden beoordeeld (en kan naar goeddunken van Treatwell worden verwijderd of gewijzigd als Treatwell dat redelijkerwijs nodig acht). Voor alle duidelijkheid, de Partner heeft geen recht op verhaal (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht om deze Overeenkomst te beëindigen) als gevolg van enige User Generated Content waarin de Partner wordt vermeld of naar de Partner wordt verwezen. Indien de Partner echter in redelijkheid meent dat enige User Generated Content lasterlijk is voor de Partner of een ander persoon of anderszins een schending is van de wettelijke rechten van een persoon, dan kan de Partner deze User Generated Content als zodanig aangeven en rapporteren aan Treatwell. In dat geval zal Treatwell de Content beoordelen en naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die zij nodig of wenselijk acht (met inbegrip van, bijvoorbeeld, het verwijderen of wijzigen van het relevante deel van de User Generated Content).
 7. Klantgegevens.
  1. Voor de toepassing van dit artikel hebben "verantwoordelijke", "bewerker", "persoonsgegevens", "verwerken" en "verwerking" de betekenissen die er in de Wbp aan zijn gegeven.
  2. Behoudens het bepaalde in artikel 7.4 erkennen Treatwell en de Partner dat, voor de toepassing van de Wbp, Treatwell de verantwoordelijke en de Partner de bewerker is van de persoonsgegevens van de Klant.
  3. Behoudens het bepaalde in artikel 7.6 mag de Partner geen persoonsgegevens van de Klant gebruiken die via Connect zijn verzameld voor enig ander doel dan de uitvoering van de betreffende Boeking.
  4. De Partner kan persoonsgegevens van de Klant afzonderlijk en direct zelf verzamelen (bijvoorbeeld wanneer Klanten Partnerdiensten op een andere wijze hebben geboekt dan door gebruik te maken van de Treatwell Diensten en wanneer de Partner afzonderlijk toestemming heeft verkregen van de Klant om hun gegevens te gebruiken), in welk geval de Partner met betrekking tot die gegevens de verantwoordelijke is voor die persoonsgegevens van de Klant voor de doeleinden van de Wbp.
  5. Wanneer de Partner de persoonsgegevens van de Klant verwerkt als bewerker voor Treatwell (bv. persoonsgegevens op Connect), zal de Partner:
   1. de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met instructies van Treatwell (die specifieke instructies of algemene instructies kunnen zijn) verwerken;
   2. voldoen aan alle wetgeving inzake gegevensbescherming;
   3. de persoonsgegevens alleen verwerken in de mate en op de wijze die noodzakelijk is of door een regelgevend orgaan wordt vereist of wettelijk verplicht is;
   4. onmiddellijk voldoen aan een verzoek van Treatwell om de persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen of te verwijderen;
   5. passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen accidenteel verlies, vernietiging, schade, wijziging of bekendmaking;
   6. alle redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid van haar personeel en agenten die toegang hebben tot de persoonsgegevens te garanderen en ervoor te zorgen dat deze medewerkers en agenten a) op de hoogte zijn van de vertrouwelijke aard van de persoonsgegevens; en (b) een training in de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens hebben genoten;
   7. de persoonsgegevens niet publiceren, openbaar maken of bekendmaken of dit toestaan, of aan derden overdragen of naar buiten de Europese Economische Ruimte overdragen zonder voorafgaande toestemming van Treatwell; en
   8. Treatwell binnen vijf (5) werkdagen in kennis stellen indien zij klachten, kennisgevingen of mededelingen ontvangt die direct of indirect betrekking hebben op de verwerking van de persoonsgegevens of op de naleving van een der Partijen van de Wbp en de daarin vermelde beginselen van gegevensbescherming en zij zal Treatwell alle mogelijke medewerking en bijstand verlenen in verband met dergelijke klachten, kennisgevingen of mededelingen.
  6. Wanneer de Partner de eCRM Dienst ontvangt, kan de Partner marketing- of promotiecommunicatie naar Klanten sturen van wie de gegevens zijn opgeslagen in Connect en die toestemming hebben gegeven via een voorgeselecteerd keuzevakje bij aanmelding voor de Treatwell Diensten om marketing- of promotiecommunicatie te ontvangen van elke Partner van wie zij Partnerdiensten bestellen. De Partner garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe dat: (i) zij alle persoonsgegevens van de Klant verzamelt, opslaat en verwerkt, nadat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen; (ii) zij uitsluitend marketing- of promotiecommunicatie zal sturen naar Klanten die in Connect worden vermeld als Klanten die toestemming hebben gegeven voor ontvangst van deze communicatie; en (iii) het gebruik van de eCRM Diensten door de Partner in overeenstemming is met de instructies van Treatwell en de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  7. Elke schending van dit artikel 7 is een Materiële Schending van deze Overeenkomst.
  8. Dit artikel zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 8. Garanties en vrijwaring van Partner
  1. De Partner zal Treatwell alle Partner Content leveren die Treatwell redelijkerwijs nodig heeft om de Treatwell Diensten te leveren.
  2. De Partner garandeert dat alle Partner Content die zij in verband met deze Overeenkomst levert aan Treatwell en/of publiceert (of aan Treatwell levert voor publicatie) op de Website (en, indien van toepassing, de Distributiekanalen) in alle materiële opzichten juist zal zijn en geen rechten van een ander persoon (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten) zal schenden en niet lasterlijk, onwettig, beledigend, bedreigend of pornografisch zal zijn en anderszins niet beneden de algemene normen van smaak en fatsoen zal zijn.
  3. De Partner verleent Treatwell hierbij het recht:
   1. de Partner Content te gebruiken en publiceren in verband met de levering van de Treatwell Diensten;
   2. om op Pagina's gepubliceerde Partner Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Partner Content die naar de mening van Treatwell niet voldoet aan de garanties van artikel 8.2 of anderszins in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, te verwijderen, te bewerken, in te korten of op andere wijze te wijzigen; en
   3. om gebruik te maken van zoekmachine-optimalisatiediensten en andere mechanismen die de handelsnaam van de Partner of andere merken die in verband met de Partnerdiensten worden gebruikt (geheel of gedeeltelijk) belichamen, in zich opnemen of vermelden.
  4. De Partner garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe dat zij zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en reclamevoorschriften met betrekking tot de marketing, verkoop en levering van de Partnerdiensten en alle licenties, toestemmingen, bevoegdheden en verzekeringen zal verkrijgen die hetzij verplicht zijn of waarvan het verkrijgen redelijkerwijs verstandig is voor de Partner met betrekking tot al haar bedrijfsactiviteiten en personeel (maar vooral in verband met het leveren van Partnerdiensten).
  5. Elke schending van de garanties in artikel 8.2 of 8.4 zal een Materiële Schending van deze Overeenkomst zijn.
  6. De Partner komt hierbij overeen om Treatwell en haar functionarissen, directieleden en medewerkers te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle vorderingen, eisen, verplichtingen, daadwerkelijke of vermeende gronden voor acties en rechtszaken en alle schade, aansprakelijkheden, boetes, vonnissen, kosten (inclusief afwikkelingskosten), daarmee verbonden kosten (inclusief de betaling van redelijke juridische kosten en uitbetalingen) en verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade of gevolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rentes, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige vrijwaring)) en alle overige redelijke beroepskosten en -uitgaven die voortvloeien uit of in verband met een schending door de Partner van een bepaalde voorwaarde van deze Overeenkomst of voortvloeiende uit een door een derde ingestelde vordering met betrekking tot de verstrekte (of niet verstrekte) Partnerdiensten, of het handelen (of niet-handelen) van de Partner of een ander persoon (behalve Treatwell), die namens hem optreedt, met inbegrip van, zonder beperking, alle ingestelde vorderingen in verband met wetgeving inzake gegevensbescherming, Partner Content of een bezoek van een Klant aan de locatie van de Partner.
  7. De Partner erkent dat Treatwell deze Overeenkomst ten behoeve van zichzelf sluit, maar tevens als agent ten behoeve van en namens al haar functionarissen, directieleden en medewerkers (elk een "Gevrijwaarde Derde" en collectief de "Gevrijwaarde Derden") en dat de in artikel 8.6 vermelde rechten met betrekking tot vrijwaring rechten en voordelen zullen zijn van elke zodanig Gevrijwaarde Derde (alsof zij elk een op zichzelf staande partij bij deze Overeenkomst zijn). Dergelijke rechten zullen uit hoofde van deze Overeenkomst afdwingbaar zijn door Treatwell als agent voor elke zodanige Gevrijwaarde Derde. Partner en Treatwell kunnen niettegenstaande het voorgaande schriftelijk overeenkomen om een bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen zonder de toestemming van een van de Gevrijwaarde Derden, ook al tast die wijziging de rechten aan van een Gevrijwaarde Derde of zal zij deze aantasten.
  8. Dit artikel zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 9. Betalingstermijnen
  1. Treatwell verstrekt een factuur aan de Partner op de 1ste en de 16de van elke kalendermaand (de "Factuur") waarop in het rekeningoverzicht bovenaan op de Factuur (het “Rekeningoverzicht”) het volgende wordt vermeld:
   1. het saldo dat van de vorige Factuur is overgenomen, indien van toepassing;
   2. wat Treatwell verschuldigd is aan de Partner met betrekking tot Uitgevoerde Boekingen in de periode sinds de laatste Factuur;
   3. wat de Partner verschuldigd is aan Treatwell met betrekking tot Kosten sinds de laatste Factuur (bv. Inschrijfgeld, Commissie, etc.) (Dergelijke bedragen worden afgetrokken van enig verschuldigd bedrag in 9.1 (b) hierboven); en
   4. het daaruit voortvloeiende rekeningsaldo (het "Eindsaldo"), dat door Treatwell aan de Partner verschuldigd is of door de Partner aan Treatwell.
  2. De Factuur zal ook alle categorieën Boekingen en Kosten aangeven, waaronder:
   1. Uitgevoerde Boekingen via de Website of een Distributiekanaal waarbij de Klant het totale verschuldigde bedrag in verband met die Boeking vooruitbetaalt ("Vooruitbetaalde Boekingen");
   2. Uitgevoerde Boekingen die gedaan zijn met gebruikmaking van de optie “Betaal op Locatie” op de Website of een Distributiekanaal (“Betaal op Locatie Boekingen”);
   3. Kosten die Partner dient te betalen aan Treatwell en die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de inning door Treatwell van betaling voor een specifieke Boeking van een Klant (dat wil zeggen wanneer het Inschrijfgeld verschuldigd is of wanneer dergelijke andere Kosten of bedragen van tijd tot tijd zijn verschuldigd door Partner aan Treatwell inclusief Inschrijfgeld); en
   4. Annuleringen.
  3. Indien het Eindsaldo negatief is, zal Treatwell binnen 3 tot 5 Werkdagen na de datum van de Factuur het Eindsaldo overmaken aan de Partner (mits de Partner haar bankgegevens heeft verstrekt aan Treatwell) en is er geen verdere actie nodig van de Partner met betrekking tot die Factuur.
  4. Als het Eindsaldo positief is en meer dan €50 bedraagt, is de Partner verplicht binnen 14 dagen na de datum van de Factuur het Eindsaldo over te maken aan Treatwell op de rekening waarvan de gegevens in de Factuur worden vermeld. Als het Eindsaldo positief is, maar minder dan €50, dan wordt het overgenomen op de volgende Factuur. Indien de Partner bedenkingen heeft over de Factuur of haar vermogen om het Eindsaldo binnen de vereiste termijn over te maken, dient de Partner contact op te nemen met de aan haar toegewezen accountmanager bij Treatwell of info@treatwell.nl.
  5. Indien het Eindsaldo nul is, zal in de Factuur worden aangegeven dat het Eindsaldo is verrekend en dat Treatwell noch partner nog iets hoeven te doen met betrekking tot de Factuur.
  6. Op de Vooruitbetaalde Boekingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
   1. Treatwell ontvangt als handelsagent van de Partner Vooruitbetalingen van Klanten, en de schuld van de Klant aan de Partner met betrekking tot die Boeking is voldaan wanneer de Vooruitbetaling door Treatwell is ontvangen;
   2. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Treatwell en de Partner, zullen alle verdere betalingen van bedragen die door Treatwell worden geïnd en verschuldigd zijn aan de Partner strikt onderworpen zijn aan het feit of de Partner de Partnerdiensten heeft verstrekt op grond van een Boeking in overeenstemming met deze Overeenkomst; en
   3. onder het voorbehoud dat Partner heeft voldaan aan artikel 9.6(b) hierboven zijn verdere betalingen van Eindsaldi verschuldigd door Treatwell of de Partner, zoals van toepassing, in overeenstemming met artikel 9.3 of 9.4 hierboven.
  7. Treatwell behoudt zich in ieder geval het recht voor om (a) bedragen die de Partner verschuldigd is aan Treatwell; en (b) terugbetalingen of storneringen met betrekking tot Boekingen, in mindering te brengen op elk saldo dat door Treatwell namens de Partner is geïnd, voorafgaand aan de verdere betaling van enig Eindsaldo aan de Partner.
  8. De Partner verleent hierbij voor alsdan toestemming en een doorlopende machtiging voor de verrekening van openstaande tegoeden van Partner met bedragen die de Partner aan Treatwell verschuldigd is (zoals, maar niet beperkt tot: opstartkosten, verwerkingsvergoeding en Commissie). Indien de verrekening niet slaagt of hier geen openstaande tegoeden beschikbaar voor zijn, dan brengt Treatwell het bedrag dat Partner aan Treatwell verschuldigd is in mindering op de eerstvolgende Factuur dan wel de volgende Factuur die Treatwell hier geschikt voor acht.
  9. Alle betalingen die Treatwell aan de Partner verschuldigd is, geschieden door bankoverschrijving, waarbij de bankgegevens worden gebruikt die door de Partner aan Treatwell in Connect zijn verstrekt (en zoals vermeld op de Factuur) en het is de verantwoordelijkheid van de Partner om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct zijn. Treatwell verricht betalingen die verschuldigd zijn aan de Partner uitsluitend rechtstreeks aan de Partner en kan geen betalingen aan derden doen.
  10. Treatwell behoudt zich het recht voor om rente te berekenen op alle bedragen die Partner verschuldigd is aan Treatwell en niet op de relevante vervaldatum zijn betaald tegen de wettelijke handelsrente. Deze rente groeit dagelijks aan vanaf de datum waarop de betaling betaalbaar werd tot de datum waarop Treatwell het volledige uitstaande bedrag ontvangt, samen met alle opgebouwde rente.
 10. Looptijd van de Overeenkomst
  1. Deze overeenkomst is geldig vanaf de ingangsdatum en blijft van kracht totdat het schriftelijk wordt opgezegd door een van de partijen, hier is geen opzegtermijn aan verbonden.
  2. Iedere partij is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere indien:
   1. de wederpartij een Materiële Schending pleegt van een van de bepalingen van deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 7, 8.2 en/of 8.4) en die schending niet kan worden hersteld, of in het geval van een schending die kan worden hersteld, de wederpartij verzuimt de schending te herstellen binnen 7 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving met alle gegevens van de schending en de eis tot herstel;
   2. de wederpartij pleegt een aanhoudende, niet-materiële schending (al dan niet herstelbaar) van een van de bepalingen van deze Overeenkomst;
   3. eigendommen of activa van de andere partij worden uitgewonnen, er wordt beslag op gelegd of er wordt een curator over eigendommen of activa van die andere partij benoemd;
   4. die andere partij maakt vrijwillige afspraken met haar schuldeisers of wordt onderworpen aan een onderbewindstelling;
   5. die andere partij treedt in liquidatie (behoudens voor het doel van fusie of reorganisatie en op een zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende vennootschap daadwerkelijk overeenkomt gebonden te zijn door, of akkoord gaat met, de verplichtingen die aan die andere partij worden opgelegd krachtens deze Overeenkomst);
   6. iets dat analoog is aan een van de voorgaande gebeurtenissen naar het recht van een jurisdictie plaatsvindt met betrekking tot die andere partij; of
   7. die andere partij haar bedrijf staakt of dreigt het te staken.
  3. Wanneer een partij deze Overeenkomst ingevolge dit artikel 10 beëindigt, is deze partij niet aansprakelijk tegenover de andere met betrekking tot deze beëindiging. Beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak ervan, laat de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij de beëindiging zijn ontstaan onverlet.
 11. Vertrouwelijkheid
  1. Iedere partij bevestigt dat zij, hetzij uit hoofde van en in de loop van deze Overeenkomst of anderszins, informatie kan ontvangen of op een andere manier bekend kan worden met informatie over de wederpartij, haar marketingplannen, haar klanten of cliënten, bedrijven, bedrijfsplannen, financiën, technologie of zaken, welke informatie eigendom is van en vertrouwelijk is voor de andere partij ("Vertrouwelijke Informatie").
  2. Elk der partijen verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie te allen tijde te behouden en te beheren en om alle Vertrouwelijke Informatie beveiligd en beschermd te houden tegen diefstal, schade, verlies of onbevoegde toegang, en niet op enig tijdstip, hetzij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst of in enige periode daarna, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Vertrouwelijke Informatie, direct of indirect gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie of deze bekend te maken, te exploiteren, kopiëren of wijzigen, of toestemming daarvoor geven aan een derde of toestaan dat een derde dit doet, behoudens voor het enige doel van de uitoefening van haar rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan.
  3. De bepalingen van en verplichtingen opgelegd door dit artikel 11 zijn niet van toepassing op enige vertrouwelijke informatie die:
   1. op het moment van ontvangst door de ontvanger in het publieke domein is;
   2. vervolgens in het publieke domein komt door geen fout van de ontvanger, haar functionarissen, medewerkers of agenten;
   3. rechtmatig van een derde is ontvangen door de ontvanger zonder dat er sprake was van beperkingen; of
   4. al voor de ontvangst ingevolge dezes bekend is bij de ontvanger.
  4. De ontvanger kan Vertrouwelijke Informatie in vertrouwen onthullen aan een professionele adviseur van de ontvanger of indien dit verplicht is volgens de wet, regelgeving of een bevel van een bevoegde instantie.
  5. Dit artikel zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens artikel 12.2 is de maximale totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) of anderszins van Treatwell uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst of een gelieerde overeenkomst, in geen geval hoger dan de Kosten die verschuldigd zijn aan Treatwell uit hoofde hiervan op de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de betreffende vordering. Treatwell is voorts niet aansprakelijk voor inkomsten- of winstderving, verlies van contracten, goodwill, gebruik of data of andere immateriële verliezen of voor enige indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins (ook al is Treatwell door de Partner op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade).
  2. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Treatwell voor bedrog of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor haar opzettelijke wanbetaling of enige andere aansprakelijkheid ervan uitsluiten of in enig opzicht beperken, voor zover deze niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt.
  3. Dit artikel zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 13. Diversen
  1. Alle rechten op de Website en de content ervan (behoudens rechten op Partner Content) (en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten die toebehoren of in licentie zijn gegeven aan Treatwell) blijven te allen tijde bij Treatwell berusten. Niets in deze Overeenkomst geeft de Partner enige rechten met betrekking tot zulke Intellectuele Eigendomsrechten of de daaraan verbonden goodwill. Om de website en de content ervan te stroomlijnen (inclusief de Partner Content), zal Treatwell naar eigen goeddunken het formaat, de content en de stijl van beschrijvingen, foto's en menu's van de locatiepagina's wijzigen.
  2. In het geval van een wijziging van zeggenschap of het senior management van de Partner, dient de Partner het bestaan en de voorwaarden van deze Overeenkomst onder de aandacht te brengen van de nieuwe eigenaar of manager en Treatwell te informeren over de contactgegevens van het relevante nieuwe personeel.
  3. Iedere kennisgeving, factuur of andere mededeling die een partij aan de andere partij moet verstrekken of doen, is naar behoren verstrekt indien verzonden aan de wederpartij naar het in deze Overeenkomst opgegeven adres (of een ander adres dat schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij is meegedeeld). Kennisgevingen die per aangetekende post of post met ontvangstbevestiging zijn verzonden, worden geacht drie werkdagen na de dag van verzending te zijn verstrekt. In alle andere gevallen worden de kennisgevingen geacht te zijn verstrekt op de dag waarop ze daadwerkelijk worden ontvangen.
  4. We hebben het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen in overeenstemming met wijzigingen in marktomstandigheden die invloed hebben op ons bedrijf, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem, en we verzoeken u derhalve vriendelijk onze voorwaarden regelmatig te herlezen.
  5. De relatie van de partijen is die van onafhankelijke contractanten die op een objectieve, zakelijke manier handelen. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zal niets in deze Overeenkomst de partijen tot partners, joint venturers of mede-eigenaren maken.
  6. Geen van beide partijen mag, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij (die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, voorwaardelijk worden gesteld of worden vertraagd) deze Overeenkomst of een deel ervan cederen, overdragen, belasten, uitbesteden of anderszins ermee handelen.
  7. Een persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, heeft, onder voorbehoud van uitsluitend de bepalingen van artikel 8.6 en 8.7, niet het recht om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen.
  8. Het verzuim van een van beide partijen om op enig tijdstip of gedurende een bepaalde tijd enige bepaling van, of enig recht uit hoofde van, deze Overeenkomst af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen, en mag niet worden uitgelegd als, afstand van deze voorwaarde of recht en heeft geen enkele invloed op het recht van die partij om deze later af te dwingen of uit te oefenen.
  9. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn naar enig toepasselijk recht, zal deze bepaling, voor zover deze gescheiden kan worden van de overige bepalingen, geacht worden weggelaten te zijn uit deze Overeenkomst en dit zal op geen enkele wijze invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.
  10. Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen, hetzij mondeling of schriftelijk.
  11. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands Recht. Voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen de partijen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Treatwell BNL B.V. p/a Treatwell Nieuwezijds Voorburgwal 120 – 1012 SH Amsterdam Tel: 020-7900190