Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Kapper
Nagels
Gezicht
Massage
Ontharen
Lichaam
Last Minute
Giftcard
Nieuwe salons
Aan het inloggen, moment geduld...
Je bent ingelogd
Log in op jouw account

Boekingsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt Augustus 2019

SAMENVATTING

Dit is een samenvatting van onze Partnervoorwaarden. Deze samenvatting kant niet worden beschouwd als een volledige weergave van de gehele Partnervoorwaarden hieronder en wij raden je aan om ook de volledige versie van de Partnervoorwaarden te lezen. Woorden die in deze samenvatting met een hoofdletter zijn geschreven, zijn gedefinieerd in de Partnervoorwaarden.

 • Treatwell biedt de volgende diensten aan:
 • een boekingsplatform, waarop je de Partnerdiensten die je in jouw salon/spa aanbiedt, kunt aanbieden aan een veel groter aantal potentiële klanten.
 • Een agenda-managementsysteem voor salons genaamd ‘Connect’ dat wordt geleverd met een scala van functies om je te helpen je onderneming te managen.
 • Toegevoegde functies en diensten zoals een boekings-widget om toe te voegen aan je social media pagina’s of eigen website, een aangepaste website voor uw locatie en “point of sale” software en hardware om je te helpen betalingen te beheren.
 • U kunt ervoor kiezen om sommige of alle bovenstaande Treatwell Diensten te ontvangen. Als u ervoor kiest om niet alle Treatwell Diensten te ontvangen, zijn bepaalde voorwaarden in de Partnervoorwaarden niet relevant voor u. Als bijvoorbeeld de Diensten die u van Treatwell ontvangt niet zichtbaar zijn op het boekingsplatform, zijn de voorwaarden met betrekking tot boekingen (exclusief Widget-boekingen), de Commissie en andere voorwaarden die alleen relevant zijn voor het boekingsplatform niet op u van toepassing.
 • Als onderdeel van de Treatwell Diensten (nadere informatie is opgenomen in de volledige versie hieronder) bieden we Partners de mogelijkheid Connect te gebruiken: ons online agenda-managementsysteem dat wordt geleverd met een scala van functies die voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van Treatwell Boekingen en Widget Boekingen met Vooruitbetaling en worden onder deze Partnervoorwaarden aangesteld als jouw handelsagent om dit te doen.
 • Bij Widget Boekingen met Vooruitbetaling en Treatwell Boekingen innen wij namens jou betalingen van Widget Boekingen met Vooruitbetaling Klanten en/of Treatwell Klanten. Hun schuld aan jou is voldaan als wij de betaling hebben ontvangen van de Klant.
 • Als Treatwell Klanten besluiten te "Betalen op Locatie", zullen we onze Commissie in mindering brengen op wat wij jou verschuldigd zijn, of als we niet voldoende te verrekenen hebben, zal het bedrag dat jij verschuldigd bent aan ons op onze Factuur aan jou worden vermeld. Wij sturen je twee keer per maand een Factuur, waarop wordt aangegeven wat we aan je verschuldigd zijn voor Uitgevoerde Boekingen en wat jij ons verschuldigd bent (bv. De Commissie, Administratiekosten, Opstartkosten etc.) en het daaruit voortvloeiende saldo (of jij ons geld verschuldigd bent, wij aan jou of dat het saldo nul is).
 • Als wij jou geld verschuldigd zijn, betalen wij dit binnen 3-5 Werkdagen na de datum van de Factuur op je rekening.
 • Als je ons geld verschuldigd bent, zullen wij betaling van de Factuur namens jou in gang zetten in overeenstemming met de autorisatie die je ons hebt gegeven door akkoord te gaan met deze Overeenkomst en het verstrekken van je gegevens in Connect. Als geen toestemming is gegeven om terugkerende betalingen te innen vragen wij je om ons binnen 14 dagen na de datum van de Factuur te betalen.
 • Als het saldo nul is, verklaren we op de Factuur dat er niets meer betaald hoeft te worden.

Als het lastig voor je is om het uitstaande saldo binnen de vastgestelde termijn te betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

We maken je er op attent dat de Opstartkosten niet kunnen worden terugbetaald.

 • Om te verzekeren dat alle betalingen worden verwerkt op een veilige manier en in overeenstemming met betalings-regelgeving, worden betalingsverwerkingsdiensten voor Partners uitgevoerd door Stripe en zijn deze onderworpen aan de Stripe connected account overeenkomst, met inbegrip van de Stripe dienstverleningsvoorwaarden (samen: de “Stripe Dienstverleningsovereenkomst”). Door akkoord te gaan met deze Partnervoorwaarden en door het gebruik van de Treatwell Diensten voort te zetten, gaat Partner ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Dienstverleningsovereenkomst, zoals van tijd tot tijd kan worden aangepast door Stripe. Afhankelijk van het akkoord op de Stripe Dienstverleningsovereenkomst en het ontvangen van goedkeuring van Stripe om een Stripe Connected Account te worden, zijn er aanvullende voorwaarden waaraan de Partner moet voldoen om Treatwell de Stripe Diensten in te doen schakelen. Deze zijn uiteengezet in artikel 10 van de Partnervoorwaarden.
 • Of een Treatwell Boeking wordt beschouwd als een Nieuwe Boeking of als een Volgende Boeking (en dus of Commissie of een Administratiekosten moeten worden betaald) hangt af van de vraag wanneer een Klant voor het laatst een Uitgevoerde Afspraak op jouw locatie heeft gehad, of deze Klant nog in je Klantenbestand aanwezig is en zo ja, wanneer die Klant is aangemaakt in het Klantenbestand. Een Klant wordt geïdentificeerd door middel van zijn/haar e-mailadres of telefoonnummer en voornaam.
 • Nieuwe Boekingen betreffen tevens Boekingen van Klanten die al meer dan 365 dagen geen Uitgevoerde Afspraak hebben gehad, en Volgende Boekingen zijn Boekingen van Klanten die in de afgelopen 365 dagen een Uitgevoerde Afspraak hebben gehad. Het is belangrijk dat je de volledige definities van Nieuwe Boekingen en Volgende Boekingen goed leest. Deze zijn te vinden in artikel 1 in de Partnervoorwaarden.
 • Widget Boekingen zijn altijd onderhevig aan Administratiekosten (geen Commissie).
 • Je kunt kiezen om onze “point of sale” softwaremodule te ontvangen, die volledig geïntegreerd is met Connect (Treatwell POS Software) en/of een bijkomstige kassa met geïntegreerde kwitantieprinter (Star Micronics mPOP) (Treatwell POS Hardware). Om de Treatwell Software te ontvangen, moet je daar als Partner voor kiezen in de Samenwerkingsovereenkomst of anderszins en aangeven of je de Treatwell POS Hardware wenst te ontvangen. De Vergoeding voor de Treatwell POS Hardware dient van tevoren aan Treatwell voldaan te worden. Het is erg belangrijk dat je de volledige voorwaarden leest die van toepassing zijn op Treatwell POS Software en Hardware in artikel 5 van de Partnervoorwaarden alvorens te bestellen.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de Partnerdiensten die je aan Klanten in je spa/salon verstrekt en het contract voor die Partnerdiensten wordt gesloten tussen jou en de Klant. Treatwell is tegenover de Klanten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de Partnerdiensten die zij van jou ontvangen.
 • Je hebt een aantal verplichtingen richting Treatwell in ruil voor het ontvangen van de Treatwell Diensten. Deze worden gedetailleerd uiteengezet in de Partnervoorwaarden, maar enkele belangrijke luiden als volgt:
 • Je gaat ermee akkoord dat je alle toepasselijke Kosten (zoals, maar niet beperkt tot: Opstartkosten, Administratiekosten, Commissie en maandelijkse kosten) aan ons worden betaald en machtigt Treatwell hierbij om betaling van de Inschrijfkosten en enige Factuur namens jou in gang te zetten. Houd er rekening mee dat over alle Kosten btw wordt berekend.
 • Je gaat ermee akkoord dat je Treatwell Klanten en Widget Klanten niet zult uitnodigen Boekingen te doen op een andere manier dan via de Website, Distributiekanalen of Widgets (al naargelang wat van toepassing is).
 • Je gaat ermee akkoord dat je de Partnerdiensten zult verwerken en verlenen volgens de allerhoogste voor de branche geldende normen.
 • Je dient de Partnerdiensten op de Website en App te allen tijde aan te bieden voor een accurate prijs die overeenkomt met de meest concurrerende prijzen op de website van de Partner. Voor de duidelijkheid: het is de Partner toegestaan om lagere prijzen of speciale aanbiedingen aan te bieden aan een specifieke groep individuen, zowel on- als offline, zoals bijvoorbeeld aan leden van een eigen loyaliteitsprogramma, direct in de salon van de Partner en ook op andere alternatieve online verkoopplatforms.
 • Je dient ervoor te zorgen dat je alle vergunningen, toestemmingen, bevoegdheden en verzekeringen hebt die je nodig hebt om de Partnerdiensten te mogen uitvoeren.
 • Je moet ervoor zorgen dat alle Partnerinhoud die is geüpload naar je Pagina's juist is, voldoet aan alle wet- en regelgeving en niet misleidend is.
 • Jouw voorwaarden voor het annuleren of verzetten van een afspraak met betrekking tot Widget Boekingen met Vooruitbetaling en Treatwell Boekingen moeten in overeenstemming zijn met onze Boekingsvoorwaarden welke beschikbaar zijn via www.treatwell.nl/info/reserveren-algemene-voorwaarden/ en met artikel 6 van de volledige versie van de Partnervoorwaarden. Meer specifiek dienen Klanten met name de mogelijkheid te krijgen om te verzoeken een Treatwell Boeking of Widget Boekingen met Vooruitbetaling tot 1 uur voor het tijdstip van de afspraak te verzetten of te annuleren tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak.
 • Met betrekking tot BOL Widget Boekingen is Treatwell uitsluitend een technologieprovider en treedt het niet op als een commerciële handelsagent. Klanten en Partners kunnen BOL Widget Boekingen annuleren tot het moment van de afspraak en wordt er geen contract gesloten tussen de Klant en de Partner totdat de afspraak plaatsvindt. Bevestigings- en herinneringsmails worden verzonden naar Widget Klanten via Connect namens de Partner, maar de Partner is verantwoordelijk voor het leveren van de Partnerdiensten aan de Klant en het afhandelen van eventuele annuleringen of het rechtstreeks opnieuw plannen van een afspraak met de Klant of via de Widget zelf. Treatwell heeft geen verdere betrokkenheid bij het BOL Widget Boekingsproces en biedt alleen de technologie om BOL Widget Boekingen mogelijk te maken.
 • Indien we contact met je moeten opnemen over boekingen of voor enige reden gerelateerd aan de Treatwell Diensten, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp gebruikmakend van de contactinformatie die je ons hebt verstrekt in Connect. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Neem contact met ons op als je met ons wilt spreken. We helpen je graag:
E-mailadres: info@treatwell.nl
Post: Treatwell, Nieuwezijds Voorburgwal 120 – 1012 SH Amsterdam
Tel: 020-7900190

(HIERONDER STAAT DE VOLLEDIGE VERSIE)

Lees alsjeblieft deze Partnervoorwaarden (evenals de Boekingsvoorwaarden) zorgvuldig door voordat je de Treatwell Diensten gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op jouw relatie met Treatwell. Wij raden je aan een kopie van deze Partnervoorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Als je niet akkoord gaat met deze Partnervoorwaarden, mag je geen gebruikmaken van de Treatwell Diensten.

 1. Definities
  • “Administratiekosten”: is de verwerkingsvergoeding (+ btw) die door de Partner aan Treatwell over Volgende Boekingen en Widget Boekingen moet worden betaald, zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en berekend op basis van het totale bedrag dat door de Klant betaald moet worden voor een Volgende Boeking of Widget Boekingen;
  • "App": betekent de marktplaats boekingsapplicatie van Treatwell op Android of iOS;
  • “Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG” betekent Verordening (EU) 2016/679;
  • “Bankkosten": heeft de betekenis zoals daaraan gegeven is in artikel 10.8;
  • “Beveiligingsincident": heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 8.3;
  • “Boeking”: elke boeking door een Klant voor een van de Partnerdiensten, hetzij via de Website of App, de Distributiekanalen of de Widget, al naargelang welke van toepassing is;
  • "Boekingsvoorwaarden": betekent de boekingsvoorwaarden van Treatwell met betrekking tot de producten of diensten van derden die op de Website en App worden aangeboden en beschikbaar zijn via www.treatwell.nl/info/reserveren-algemene-voorwaarden/;
  • “BOL”: betekent betalen op locatie
  • “BOL Widget Boekingen”: een boeking die via de Widget is gemaakt, waarbij er niet online voor de boeking is betaald en de Klant en Partner de mogelijkheid hebben om af te zeggen tot het moment van de afspraak aangezien er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Klant en de Partner totdat de afspraak plaatsvindt;
  • “BOL Widget Klant”: betekent een Klant die een BOL Widget Boeking maakt;
  • "Commissie": de provisie (+ btw) die door de Partner aan Treatwell moet worden betaald zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en berekend op basis van het totale bedrag dat betaald moet worden door een Treatwell Klant voor een Treatwell boeking;
  • "Connect": de "Treatwell Connect"-software die uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Partner in licentie is gegeven als een van de Treatwell Diensten, die kan bestaan uit de Treatwell POS Software;
  • "Distributiekanalen": betekent elke website van derden of andere media waarmee de Treatwell Diensten van tijd tot tijd worden verstrekt;
  • "Dubbele Klant": de Klant van wie het e-mailadres of het telefoonnummer samen met de voornaam van een Klant overeenkomt met meer dan één Klant in het Klantenbestand;
  • "eCRM-dienst": betekent de e-mail- en mail marketing binnen Connect, die van tijd tot tijd als een van de Treatwell Diensten kan worden aangeboden in ruil voor de toepasselijke Vergoedingen;
  • "Foto’s": heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 4.1;
  • "Fotografiedienst": de fotografiedienst die aan Partners kan worden geleverd door Treatwell overeenkomstig de voorwaarden die in artikel 4 van deze Overeenkomst zijn omschreven;
  • "Gehuurde Hardware": heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 5.9;
  • "Gelieerde onderneming": betekent met betrekking tot Treatwell elke entiteit die van tijd tot tijd direct of indirect wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat van Treatwell;
  • "Gevrijwaarde Derde": heeft de betekenis die in artikel 9.8 uiteen is gezet;
  • "Gratis Proefperiode": betekent de beperkte periode waarin een Partner sommige of alle Treatwell Diensten zonder enige Vergoeding (behalve Commissies) kan ontvangen, zoals vastgesteld door Treatwell naar eigen discretie. Bij het aflopen van een Gratis Proefperiode zal de Partner verantwoordelijk zijn voor de Vergoedingen zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst.
  • "Ingangsdatum": de eerste van de volgende data waarop (a) de Partner begonnen is om Treatwell Diensten te ontvangen, (b) de Partner het hokje aanvinkt waarmee zij deze Overeenkomst in Connect aanvaardt, (c) de dag waarop de Partner zich inschrijf via de Partner inschrijfpagina om de Treatwell Diensten te ontvangen of (d) de Samenwerkingsovereenkomst door de Partner is ondertekend om de aanvaarding van deze Overeenkomst te bevestigen;
  • "Intellectuele Eigendomsrechten": betekent alle intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, hetzij nu bestaand of anderszins, hetzij gevestigd of aanstaande, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) auteursrecht (met inbegrip van de vertaalrechten), modelrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, geregistreerde modellen, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, tekens en andere aanduidingen, mits het voorgaande van een eigendomsrechtelijk karakter is en alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of anderszins (met inbegrip van, zonder beperking, alle verlengingen, terugleveringen, herhalingen en vernieuwingen ervan). Het bovenstaande omvat, met betrekking tot de registreerbare rechten, alle aanvragen die gedaan zijn of rechten om aanvragen te doen met betrekking tot dergelijke rechten;
  • “Kennisgeving Prijswijziging”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 2.5;
  • "Klant": een persoon die de Partnerdiensten koopt of ontvangt, via de Website, App en andere Distributiekanalen inclusief niet gelimiteerd tot een Treatwell Klant, een Widget Klant of een Klant van de Partner;
  • “Klantenbestand”: de Partners’ klantendatabase in Connect;
  • "Kosten": de Commissie en de Vergoedingen;
  • "Materiële schending": een schending (inclusief een anticiperende schending) die niet minimaal of triviaal is wat betreft de gevolgen ervan voor Treatwell, waaronder maar niet beperkt tot een schending van artikel 66.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 7.5, 8, 9.5 and/or 10. Bij de beslissing of een schending materieel is of niet, dient geen rekening te worden gehouden met het feit of de schending optreedt door een ongeval, ongeluk, fout of misverstand;
  • "Nieuwe Boeking": houdt de betekenis die in artikel 2.7 uiteen is gezet in;
  • “Opstartkosten”: de niet-restitueerbare vergoeding (+ btw)die door Treatwell in rekening wordt gebracht aan de Partner wanneer de Partner zich inschrijft om de Treatwell Diensten te ontvangen, te betalen via een elektronische kaartbetaling of anderszins overeengekomen, zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst;
  • "Overeenkomst" of "Partnervoorwaarden" betekent deze overeenkomst, samen met de Samenwerkingsovereenkomst en/of enige voorwaarden die je per email zijn toegezonden of aan je gepresenteerd op de online Partner inschrijfpagina, waarin gezamenlijk de voorwaarden staan waaronder Treatwell de Treatwell Diensten aan de Partner zal verlenen, en deze overeenkomst wordt van kracht op de Ingangsdatum;
  • “Pagina'(s)”: de internetpagina of pagina's en de content van het aan de Partner toegewezen gedeelte van de Website of Distributiekanalen (inclusief de Treatwell-"homepage" van de Partner en elke pagina voor de Partnerdiensten die op de Website worden aangeboden), samen met elke toepasselijke pagina of pagina's en content van de eigen website(s) van de Partner of andere website(s) waarop de Widget wordt gebruikt, met inbegrip van een Partnersite;
  • “Partner”: betekent jij als partner, de salon of spa die een Overeenkomst aangaat met Treatwell op de Ingangsdatum, handelend op eigen titel en namens alle medewerkers en contractspartijen;
  • “Partner Content”: alle informatie, documentatie, apparatuur, software, foto's, domeinnaam (voor zover gebruikt voor het hosten van een Partnersite), aangepast thema/skin op de Partnersite of ander materiaal (waaronder de Partnernaam, het logo en eventuele andere merkeigenschappen en Intellectuele Eigendomsrechten begrepen kunnen zijn) die op de Pagina('s) uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen worden gepubliceerd;
  • “Partner Foto’s”: heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 6.6;
  • "Partnerdiensten": de spa-, beauty- haar en/of andere goederen en diensten die de Partner in het kader van haar bedrijf aan Klanten aanbiedt en levert en die door de Partner aan Klanten worden verhandeld door gebruik te maken van de Treatwell Diensten;
  • "Partner Klant": betekent een Klant die Partner Diensten rechtstreeks bij de Partner boekt en geen gebruikmaakt van de Website, App of Widget maar waarvan de gegevens zijn opgeslagen in Connect in de Klanten database of door een afspraak toe te voegen in Connect of anderszins;
  • "Partnersite": betekent een aanpasbare website, mogelijk gemaakt door Connect en tegen vergoeding aangeboden als een van de Treatwell diensten, en met een "Boek Nu" -knop die klanten verbindt met de widget, gehost op een uniek subdomeinadres op mytreatwell.nl of naar keuze van Treatwell, op het eigen domein van de Partner;
  • "Samenwerkingsovereenkomst": de overeenkomst die door Treatwell en de Partner is ondertekend, of alternatief zijn overeengekomen via email en/of via de online Partner inschrijfpagina en waarmee de acceptatie van deze Overeenkomst, de Opstartkosten, de Commissie en alle andere Kosten door beide partijen wordt bevestigd (voor zover van toepassing);
  • "Stripe" betekent Stripe Payments Europe Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (‘private limited company’) naar het recht van Ierland, en Stripe Payments UK Ltd, een Engelse onderneming, die de Stripe Diensten verlenen aan zowel Treatwell als haar Partners (die ook bekend staan als Stripe Connected Accounts);
  • "Stripe Connected Account": betekent een Partner die heeft ingestemd met de Stripe Dienstverleningsovereenkomst en een goedkeuring van Stripe heeft om Stripe Diensten te ontvangen;
  • "Stripe Connected Account Gegevens" betekent de gegevens over Stripe Connected Accounts, activiteit op hun Stripe accounts en hun transacties;
  • "Stripe Dienstverleningsovereenkomst": betekent de Stripe connected account overeenkomst, met inbegrip van de Stripe dienstverleningsvoorwaarden
  • "Stripe Diensten" betekent de betalingsverwerkingsdiensten aangeboden door Stripe aan Treatwell en Stripe Connected Accounts, met inbegrip van diensten die de acceptatie van betalingen van Klanten mogelijk maken, het routeren van geld van en naar Stripe Connected Accounts en de betaling van geld buiten Stripe;
  • "Third Party Platforms": heeft de betekenis zoals daaraan gegeven is in artikel 9.3;
  • “Treatwell”: Treatwell BNL B.V. (p/a Treatwell), een vennootschap geregistreerd in Nederland onder nummer 56870256, met statutaire zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Nederland, met btw-nummer NL852340114B01;
  • “Treatwell Boeking”: betekent de Boeking via de Website of App waarbij op het moment van boeking door de Klant een tijd en/of datum is gekozen om de Partnerdiensten te ontvangen (met inbegrip van de diensten waarbij de optie “Betalen op Locatie” is gebruikt);
  • “Treatwell Diensten”: de voordelen en diensten die een Partner kan ontvangen van Treatwell, zoals omschreven op de online Partner inschrijfpagina, in de Samenwerkingsovereenkomst, elk addendum aan deze Overeenkomst en/of in e-mails tussen Treatwell en de Partner, in ruil voor betaling van de Kosten aan Treatwell (behalve waar een Gratis Proefperiode geldt);
  • "Treatwell Fotograaf": een onafhankelijke fotograaf wiens diensten door Treatwell worden ingehuurd en die van Treatwell opdracht kan krijgen om de Fotografiedienst te verlenen aan een Partner;
  • “Treatwell Klant” betekent een Klant die boekt via de Website of App;
  • “Treatwell POS” betekent de Treatwell POS Software en/of Treatwell POS Hardware;
  • “Treatwell POS Hardware” betekent de hardware die gepaard gaat met de Treatwell POS Software die kan bestaan uit een kassa met geïntegreerde kwitantieprinter (Star Micronics mPOP), waarvan de details uiteengezet worden in de Samenwerkingsovereenkomst;
  • “Treatwell POS Software” betekent de “point of sale” softwaremodule die volledig geïntegreerd is met Connect;
  • “Uitgevoerde Afspraak”: een afspraak in Connect (ofwel middels een Treatwell Boeking, Widget Boeking of boeking rechtstreeks bij de Partner) waarvoor de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;
  • "Uitgevoerde Boeking": een Boeking in het kader waarvan de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;
  • "User Generated Content”: heeft de betekenis die daaraan gegeven is in artikel 7.5;
  • "Vergoedingen" betekent de Opstartkosten en eventuele andere vergoedingen (+ btw) die door een Partner worden betaald om de Treatwell Diensten te ontvangen zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst, elk addendum bij deze Overeenkomst en/of e-mails tussen Treatwell en de Partner;
  • "Vertrouwelijke Informatie”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 12.1;
  • “Volgende Boeking”: de Treatwell Boeking die niet valt onder de definitie van Nieuwe Boeking zoals gedefinieerd in artikel 2.6.
  • “Website” betekent de website op www.treatwell.nl;
  • "Werkdag": een andere dag dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland;
  • "Wetgeving inzake gegevensbescherming": betekent de Europese Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG alsmede wet- en regelgeving die deze richtlijnen implementeren of op basis van deze Richtlijnen zijn ontworpen, of wet- en regelgeving die deze richtlijnen aanpast, vervangt, consolideert (waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Telecommunicatiewet en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en privacy, welke van kracht zijn in enige relevante jurisdictie;
  • “Widget”: betekent de web interface welke eigendom is en wordt geleverd door Treatwell via Connect als een van de Treatwell Diensten, ingebed op elke Partnersite en die de Partner kan insluiten op zijn eigen website en/of social mediakana(a)l(en) en, waarmee Klanten rechtstreeks Widget Boekingen kunnen maken bij de Partner;
  • "Widget Boeking": een Widget Boeking met Vooruitbetaling of een BOL Widget Boeking;
  • “Widget Boekingen met Vooruitbetaling”: een boeking gemaakt via de Widget waarbij de betaling online plaatsvindt door de Widget Klant aan Treatwell op het moment van de boeking;
  • “Widget Boeking met Vooruitbetaling Klant”: een Klant die een Widget Boeking met Vooruitbetaling maakt; en
  • "Widget Klant" betekent een Widget Boeking met Vooruitbetaling Klant of een BOL Widget Klant.
 2. Treatwell Diensten
  1. In ruil voor betaling door de Partner van de Kosten (en behalve in het geval van een Gratis Proefperiode) en de vervulling door Partner van al haar andere verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, zal Treatwell de toepasselijke Treatwell Diensten aan de Partner verstrekken, die (tenzij anders overeengekomen) een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en volledig herroepbare licentie voor het gebruik van Connect omvatten, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in artikel 3.
  2. Treatwell treedt hierbij ten aanzien van alle Widget Boekingen met Vooruitbetaling en Treatwell Boekingen op, en zij wordt hierbij aangewezen als, gemachtigde voor de Partner om de Boeking met een Klant af te sluiten en (indien van toepassing) betalingen namens de Partner te innen en te verwerken. Niets hierin voorkomt of beperkt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Partner voor de levering en verlening van Partnerdiensten aan Klanten. Treatwell is uitsluitend een technologieleverancier met betrekking tot BOL Widget Boekingen en heeft geen directe relatie met de Widget Klant met betrekking tot BOL Widget Boekingen.
  3. Als onderdeel van de Treatwell Diensten, kunnen wij contact met Gelieerde ondernemingen opnemen over Boekingen of vragen over Treatwell en/of Diensten van Gelieerde ondernemingen. We nemen contact op via e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp gebruikmakend van de contactinformatie die aan ons is verstrekt in Connect. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
  4. Wanneer een Partner Treatwell Diensten ontvangt en Vergoedingen betaalt, en deze wenst te stoppen met het ontvangen van een of meer van de Treatwell Diensten, moet de Partner Treatwell hiervan ten minste 30 dagen schriftelijk van tevoren op de hoogte stellen en zal de Partner de toepasselijke Vergoedingen blijven betalen voor de duur van de opzegtermijn.
  5. Treatwell kan naar eigen goeddunken het bedrag van Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie te allen tijde wijzigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen voor de kennisgeving aan de Partner ("Kennisgeving Prijswijziging"). Het voortgezette gebruik van de Treatwell Diensten na ontvangst van een dergelijke Kennisgeving Prijswijziging door Partner zal als aanvaarding van de nieuwe Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie worden beschouwd.
  6. Of een Treatwell Boeking wordt beschouwd als een Nieuwe Boeking of als een Volgende Boeking (en of dus Commissie of Administratiekosten moet worden geheven) hangt af van de vraag wanneer een Klant voor het laatst een Uitgevoerde Boeking op locatie van de Partner heeft gehad en of de Klant in het Klantenbestand aanwezig is en zo ja, wanneer die is aangemaakt. Een Klant wordt geïdentificeerd door middel van (1) zijn/haar e-mailadres; of (2) telefoonnummer en voornaam. Widget Boekingen zijn altijd onderhevig aan Administratiekosten, maar geen Commissie.
  7. Een Treatwell Boeking is een Nieuwe Boeking als de Klant:
   1. helemaal niet bestaat in het Klantenbestand; of
   2. meer dan 365 dagen geleden is aangemaakt in het Klantenbestand en in de afgelopen 365 dagen op de Partner’s locatie geen Uitgevoerde Afspraak heeft gehad; of
   3. minder dan 365 dagen geleden is aangemaakt in het Klantenbestand naar aanleiding van een afspraak die geen, of nog geen Uitgevoerde Afspraak is geworden.
    In alle andere gevallen wordt een Boeking beschouwd als een Volgende Boeking.
  8. In het geval van een Dubbele Klant worden de Klant en de Dubbele Klant samengevoegd en wordt de meest recente Uitgevoerde Afspraak gebruikt om te bepalen of een Treatwell Boeking een Nieuwe Boeking of een Volgende Boeking is.
  9. Wanneer Treatwell de Partner een Gratis Proefperiode aanbiedt, begrijpt en accepteert de Partner dat deze Partnervoorwaarden volledig van toepassing zijn. De Partner stemt er hierbij mee in om alle toepasselijke Vergoedingen te betalen na afloop van de Gratis Proefperiode en zijn bankgegevens aan Treatwell te verstrekken via Connect vóór het einde van de Gratis Proefperiode. Als de Partner nalaat zijn bankgegevens aan Treatwell te verstrekken in overeenstemming met dit artikel 2.9, begrijpt en aanvaardt de Partner dat Treatwell de levering van sommige of alle Treatwell Diensten met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving zal staken. Treatwell kan naar eigen discretie sommige of alle Treatwell Diensten herstellen nadat de Partner de betalingsgegevens aan Treatwell heeft verstrekt. Treatwell is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Partner voor de onmiddellijke beëindiging van de Treatwell Diensten, in overeenstemming met artikel 3.7 en onder voorbehoud van artikel 13.2.
 3. LICENTIE CONNECT, TREATWELL POS, WIDGET EN PARTNERWEBSITE
  1. Afhankelijk van betaling van de toepasselijke Vergoedingen kan de Partner Connect, de Widget, Treatwell POS en/of de Partnersite uitsluitend gebruiken om voor of namens zichzelf Boekingen of Partnerdiensten te verwerken.
  2. Het gebruik van Connect, de Widget, Treatwell POS en/of de Partnersite door de Partner is uitsluitend voor risico van de Partner. De dienst wordt geleverd op een "zoals hij is"- en "zoals beschikbaar"-basis.
  3. Technische ondersteuning wordt primair per e-mail verstrekt en is een gunst maar geen recht voor de Partner.
  4. De Partner begrijpt en accepteert dat:
   1. Treatwell gebruikmaakt van externe leveranciers en hostingpartners voor de levering van de hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie die vereist is om Connect, Treatwell POS, de Widget en de Partnersite uit te voeren.
   2. Treatwell beheerderstoegang heeft tot alle onderdelen van Connect, inclusief die onderdelen die specifiek op maat zijn gemaakt voor de Partner.
   3. Treatwell met behulp van tools van derde partijen zoals Google Analytics en Snowplow bijhoudt wat het gebruik door de Partner, en het gebruik van Connect door de medewerkers en contractspartijen van de Partner is geweest. De tracking omvat elke afzonderlijke interactie die de gebruiker heeft en de technische details van de gebruikte browser en het gebruikte apparaat, en omvat onder andere (a) het maken van afspraken, (b) het bewerken van werknemers en (c) het bekijken van de kalender. Deze tracking zal Treatwell helpen begrijpen hoe Connect wordt gebruikt door Partners en zorgt ervoor dat Treatwell Connect kan ontwikkelen en verbeteren. De partner is verantwoordelijk voor het waarschuwen van zijn werknemers en contractspartijen dat dergelijke tracking zal plaatsvinden. Verwijzingen naar de tracking zijn opgenomen in Treatwell's Privacy- en Cookiebeleid hier www.treatwell.nl/info/privacy-policy/, dat onder de aandacht van de medewerkers en contractspartijen van Partner moet worden gebracht; en
   4. De Widget en de Partnersite zijn "Powered by Treatwell", bevatten Treatwell branding inclusief logo’s, merken en afbeeldingen en bieden Widget- Klanten de mogelijkheid om zich aan te melden voor het ontvangen van e-mailmarketing van de Partner en Treatwell.
  5. De Partner mag niet:
   1. het geheel of enig onderdeel van Connect, Treatwell POS, de Widget of de Partnersite reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren
   2. een derde partij toestaan (inclusief groepsmaatschappijen van de Partner) gebruik te maken of toegang te geven tot Connect (inclusief Treatwell POS) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Treatwell (welke kan worden geweigerd of verleend op die voorwaarden die Treatwell naar haar eigen goeddunken kan bepalen).
   3. ongevraagd e-mails, sms of andere elektronische vormen van marketing naar Klanten verzenden via Connect (of anderszins); of
   4. alle Connect- of Treatwell POS-inloggegevens bekendmaken, delen of doorverkopen.
  6. Treatwell garandeert niet:
   1. dat Connect, Treatwell POS, de Widget of de Partnersite voldoet aan de specifieke eisen van de Partner;
   2. dat Connect, Treatwell POS, de Widget of de Partnersite ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutvrij zal zijn;
   3. dat alle informatie of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van Connect of Treatwell POS nauwkeurig of betrouwbaar zijn;
   4. dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door de Partner via Connect, Treatwell POS, de Widget en/of Partnersite wordt gekocht of verkregen, aan de eisen of verwachtingen van de Partner voldoet; of
   5. dat eventuele fouten in Connect, Treatwell POS, de Widget of de Partnersite worden gecorrigeerd.
  7. De Partner begrijpt uitdrukkelijk en gaat er expliciet mee akkoord dat Treatwell, onder voorbehoud van artikel 13.2, met betrekking tot haar gebruik van Connect, Treatwell POS, de Widget en/of de Partner Website, gedurende een Gratis Proefperiode of anderszins, niet aansprakelijk is voor verlies van inkomsten of winsten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van data of andere immateriële verliezen of indirecte verliezen of gevolgschade of schade (zelfs als Treatwell door de Partner op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade) als gevolg van:
   1. het gebruik van Connect, Treatwell POS, de Widget en/of de Partner Website door Partner of het onvermogen van Partner om Connect, de Widget en/of de Partner Website te gebruiken;
   2. het staken door Treatwell van de Treatwell Diensten na het verstrijken van de Gratis Proefperiode;
   3. onbevoegde toegang tot of wijziging van de transmissies of gegevens van de Partner;
   4. verklaringen of gedragingen van een derde op Connect, Treatwell POS, de Widget en/of de Partner Website; of
   5. alle andere zaken met betrekking tot Connect, Treatwell POS, de Widget en/of de Partner Website.
  8. Treatwell biedt de Partner een gebruikersaccount en wachtwoord waarmee de Partner toegang heeft tot Connect en/of Treatwell POS. De Partner zal de gegevens en het wachtwoord van de gebruikersaccount vertrouwelijk en veilig bewaren en zal deze niet vrijgeven aan andere personen dan diegenen die toegang moeten hebben tot Connect en/of Treatwell POS en die op de hoogte zijn van de verplichtingen van de Partner om die gegevens te beveiligen. De Partner zal Treatwell onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging of oneigenlijk gebruik, inclusief elk gebruik dat in strijd zou zijn met deze Overeenkomst, de redelijke instructies van Treatwell die van tijd tot tijd worden gegeven en/of toepasselijke wetgeving.
 4. Fotografiedienst
  Treatwell kan naar eigen goeddunken de Fotografiedienst aan Partners onder licentie aanbieden voor een overeengekomen vergoeding, ofwel inbegrepen in het Opstartkosten of als een aparte extra vergoeding. In het geval dat Treatwell de Fotografiedienst aan een Partner verstrekt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
  1. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de foto's die genomen worden door de Treatwell Fotograaf (de "Foto's") en/of de inhoud en de lay-out ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de Partner om ervoor te zorgen dat alle personen die gefotografeerd moeten worden (indien van toepassing) aanwezig zijn op de afspraak bij de Treatwell Fotograaf, om ervoor te zorgen dat alle toestemmingen om te worden gefotografeerd zijn verkregen van degenen die in de foto’s verschijnen en met de Treatwell Fotograaf overeen te komen dat de opzet en inhoud van de foto's naar tevredenheid van de Partner zijn.
  2. De Partner mag de Foto's uitsluitend gebruiken en publiceren op de volgende media: op de Website, App en de Distributiekanalen. Indien de Partner de Foto’s op de eigen website en/of op sociale media pagina’s wil gebruiken, dan moet de Widget worden geïnstalleerd. Voor alle duidelijkheid, de Foto's mogen niet worden gebruikt op een andere online marktplaats waarop de Partner adverteert met de Partnerdiensten. Een beperkte hoeveelheid bijsnijden is aanvaardbaar, maar er is geen andere bewerking van de Foto's toegestaan en het is strikt verboden voor Partners om de copyright-notificaties van Treatwell uit de foto's te verwijderen.
  3. De Partner erkent hierbij en komt hierbij overeen dat de Foto's worden gebruikt onder een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die automatisch zal stoppen als de Partner het Treatwell-platform verlaat. Met uitzondering van de rechten onder die licentie heeft de Partner geen Intellectuele Eigendomsrechten op de Foto's. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Foto's worden eigendom van Treatwell. Ter vermijding van twijfel, Treatwell mag de Foto’s gebruiken in elk van haar advertentie- en/of marketingcampagnes, op de website, Distributiekanalen, social media accounts en voor elke ander doel dat zij geschikt acht.
  4. De Partner mag de Foto's niet afdrukken, verspreiden, gebruiken, publiceren, exploiteren, bewerken, opslaan, wijzigen of op andere wijze omgaan met de Foto's, behoudens in overeenstemming met artikel 4.2 van deze Overeenkomst of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Treatwell, die Treatwell naar eigen goeddunken kan geven en waaraan verdere Vergoedingen verbonden kunnen zijn.
 5. TREATWELL POS
  Dit artikel 5 is uitsluitend van toepassing op Partners die Treatwell POS besteld hebben in de Samenwerkingsovereenkomst of anderszins.
  1. Een van de diensten die Treatwell de Partners aanbiedt, is het gebruik van de Treatwell POS Software en/of Treatwell POS Hardware waarvan de nadere informatie verstrekt wordt in de Samenwerkingsovereenkomst (of zoals elders overeengekomen tussen de Partner en Treatwell) en die anders kunnen luiden dan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Treatwell POS Software en Treatwell POS Hardware zullen tezamen aangeduid worden als “Treatwell POS”.
  2. De Vergoeding voor de Treatwell POS Hardware dient vooruit door de Partner aan Treatwell voldaan te worden.
  3. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Partner om vertrouwd te raken met de functies van Treatwell POS en de geschiktheid daarvan af te stemmen op de bedrijfsvoering van de Partner. Treatwell biedt geen garanties wat betreft de bruikbaarheid van de Treatwell POS Software of de Treatwell POS Hardware, noch voor de bruikbaarheid daarvan tezamen. Als de Partner de Treatwell POS Software zonder de Treatwell POS Hardware aanschaft, kan Treatwell geen ondersteuning bieden voor de integratie of de installatie van de Treatwell POS Software met hardware van derde partijen.
  4. De Partner is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfsvoering en dus ook voor wettelijke verplichtingen met betrekking tot zijn bedrijfsvoering, inclusief maar niet beperkt tot alle belasting- en sociale zekerheid aangifte en betalingen krachtens de toepasselijke wet.

   Levering van de Treatwell POS Hardware

  5. De Treatwell POS Hardware wordt geleverd op het door de Partner in de Samenwerkingsovereenkomst of anderszins per e-mail opgegeven leveringsadres. Treatwell levert de Treatwell POS Hardware binnen 14 dagen vanaf de volledige ontvangst van de Vergoeding. Deze leveringsperiode kan verlengd worden in geval van omstandigheden die buiten de macht vallen van Treatwell, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsconflicten, ziekteverzuim onder de medewerkers, toeleveringsproblemen of overmacht.
  6. Tijdens de overhandiging van de Treatwell POS Hardware aan de transportonderneming wordt Treatwell ontheven van haar verplichtingen jegens de Partner met betrekking tot de levering en gaan de risico’s op beschadiging of onjuiste levering over op de Partner vanaf de plaats van verzending. Dit geldt ongeacht de plaats waar de Treatwell POS Hardware geleverd wordt en/of wie de leveringskosten betaalt.

   Defecten van de Treatwell POS Hardware

  7. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zijn in geval van defecten van de Treatwell POS Hardware op de Partner de wettelijke rechten van toepassing. Treatwell kan niet aansprakelijk gesteld worden voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere derde partijen (bijv. reclameclaims).
  8. De Partner kan uitsluitend vorderingen instellen wegens defecten als hij zijn wettelijke voorschriften inzake inspectie en kennisgeving heeft nageleefd en hij de aanwijzingen van Treatwell voor het oplossen van problemen met betrekking tot de Treatwell POS Hardware nauwgezet opgevolgd heeft. Indien tijdens de inspectie of later een fout vastgesteld wordt, dient dit onverwijld schriftelijke ter kennis gesteld te worden van Treatwell en uiterlijk binnen twee weken vanaf de ontdekking van het defect. Onverminderd hogergenoemde plicht tot inspectie en kennisgeving, dient de Partner binnen twee weken vanaf de levering melding te maken van zichtbare gebreken. Treatwell kan niet aansprakelijk gesteld worden als de Partner niet overgaat tot een deugdelijke inspectie en/of deugdelijke kennisgeving van het defect. Treatwell zal een verpakkingsetiket verstrekken voor de verzending van de Treatwell POS Hardware naar Treatwell voor onderzoek.
  9. De Partner krijgt de mogelijkheid om tijdelijk Treatwell POS Hardware te huren (“Huur-Hardware”) tijdens de inspectie van de Treatwell POS Hardware, die toegezonden wordt binnen drie werkdagen na de melding van het defect, mits er Huur-Hardware beschikbaar is. Treatwell brengt de Partner een ruilvergoeding in rekening van €99.00 (exclusief BTW) voor de Huur-Hardware. Treatwell betaalt de ruilvergoeding volledig terug aan de Partner als de Treatwell POS Hardware een defect vertoont waar Treatwell aansprakelijk voor is. In alle andere gevallen wordt de ruilvergoeding niet terugbetaald. Als tegenprestatie dient de Partner de Huur-Hardware onmiddellijk terug te zenden naar Treatwell nadat zij alle defecten verholpen heeft of bevestigd heeft dat er geen defecten bestaan waar Treatwell aansprakelijk voor is.
  10. Als er defecten gevonden worden in de Treatwell POS Hardware waar zij aansprakelijk voor is, kan Treatwell naar eigen keuze besluiten om het defect in de bestaande Treatwell POS Hardware te verhelpen of vervangende Treatwell POS Hardware verstrekken. De reparatie omvat geen demontage van het defecte onderdeel, noch de hermontage daarvan als Treatwell oorspronkelijk niet verplicht was om dit te installeren. Treatwell dient altijd een redelijke termijn en gelegenheid toegekend te krijgen om defecten te verhelpen.
  11. Indien een defect vastgesteld wordt, zijn alle uitgaven voor tests en reparatie, met name transport-, verzend-, arbeids- en materiaalkosten (met uitzondering van de demontage- en montagekosten) voor rekening van Treatwell. Zo niet kan Treatwell vragen om terugbetaling van de kosten (in het bijzonder de test- en transportkosten en kosten van vervangingsonderdelen) door de Partner, tenzij het gebrek aan een defect niet herkenbaar was voor de Partner. Zelfs als er een defect bestaat, heeft de Partner uitsluitend recht op vergoeding en/of terugbetaling van vruchteloze uitgaven overeenkomstig artikel 13 van deze Overeenkomst, met uitsluiting van alle andere vorderingen.
  12. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op gebreken wanneer er slechts onbelangrijke afwijkingen bestaan van de overeengekomen kwaliteit, wanneer de bruikbaarheid slechts gering aangetast is, in geval van normale slijtage of schade na de verzending door verkeerde of onachtzame hantering, overmatig gebruik of door invloeden van buitenaf die niet in de overeenkomst voorzien zijn. In geval van onderhoudswerkzaamheden of veranderingen door de Partner of een derde partij kan geen aanspraak gemaakt worden op defecten met betrekking tot genoemde werkzaamheden of veranderingen of de gevolgen daarvan.
  13. In geval het herstel mislukt kan de Partner, onverminderd aanspraak op vergoeding, de Samenwerkingsovereenkomst opzeggen en de ontvangst van de Treatwell POS Hardware en de betaling van de bijbehorende vergoeding beëindigen. Het herstel wordt als mislukt beschouwd wanneer twee vervangende leveringen eveneens defect gebleken zijn of als de rectificatie of reparatie tweemaal vruchteloos is gebleken.
  14. Vorderingen wegens defecten verjaren na 12 maanden na de levering van de Treatwell POS Hardware op het leveringsadres van de Partner. Deze bepaling is niet van toepassing als wettelijk een langere termijn voorgeschreven is.

   Back-up van Treatwell POS Data

  15. Wanneer gebruik gemaakt wordt van Treatwell POS, is de Partner verantwoordelijk voor de regelmatige (d.w.z. dagelijkse) back-up van de gegevens. Ondanks de regelmatige back-up van de gegevens kan Treatwell de volledige back-up van alle in Treatwell POS ingevoerde gegevens niet garanderen. Treatwell kan met name niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die voortvloeien uit het verzuim van de Partner om een back-up te maken van zijn gegevens. De Partner is derhalve verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen voor het geval Treatwell POS mocht uitvallen. Treatwell kan niet de ononderbroken beschikbaarheid van Treatwell POS garanderen. Treatwell kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen, met name winstderving, die voort mochten vloeien uit het feit dat de Partner niet de nodige stappen ondernomen heeft om zijn bedrijfsvoering voort te zetten in geval van een tijdelijke uitval van Treatwell POS.
 6. Verplichtingen van Partner
  1. Als tegenprestatie voor de Treatwell Diensten gaat de Partner ermee akkoord alle toepasselijke Kosten aan Treatwell te betalen en alle Boekingen te accepteren en de Partnerdiensten te verwerken en te leveren in overeenstemming met de hoogste normen in de bedrijfstak en in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst in het algemeen, en met name in dit artikel 6. Een schending van dit artikel 6.1 zal een Materiële Schending van deze Overeenkomst zijn.
  2. De Partner dient alle Boekingen te accepteren en mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden weigeren om ze te accepteren, anders wordt de Partner geacht deze Overeenkomst Materieel te Schenden en kan zij aan haar verschuldigde betalingen in verband met deze Overeenkomst verbeuren.
  3. Partner is verplicht om met betrekking tot Widget Boekingen met Vooruitbetaling en Treatwell Boekingen te voldoen aan het annulerings- en verzettingsbeleid dat in artikel 5 van de Boekingsvoorwaarden is omschreven. Deze kunnen hiervolledig bekeken worden. Samenvattend:
   1. Treatwell en/of de Partner biedt een terugbetaling bij Treatwell Boekingen en Widget Boekingen met Vooruitbetaling die worden geannuleerd (of niet kunnen worden verzet), op voorwaarde dat de betreffende afspraak niet in de volgende periode van 24 uur plaatsvindt.
   2. Indien een Klant de datum en/of tijd van een Widget Boeking met Vooruitbetaling of een Treatwell Boeking wenst te wijzigen en de Klant voldoet aan de voorwaarde dat zij hiervoor ten minste 1 uur vóór de tijd van de afspraak contact met de Partner of Treatwell opneemt of via de Website of de App, dan dient de Partner te trachten de Klant een geschikte alternatieve boekingstijd en/of -datum te bieden. In het geval een Partner niet in staat of bereid is te voldoen aan een Treatwell Boeking of een Widget Boeking met Vooruitbetaling van een Klant die een dergelijke wijziging aanvraagt in overeenstemming met dit artikel 6.3, kan de Klant ervoor kiezen om de Boeking door te laten gaan of te annuleren in lijn met artikel 6.3(b), hetgeen betekent dat:
    1. als er nog minimaal 24 uur voor de afspraak zit Treatwell alsdan de Treatwell Boeking of een Widget Boeking met Vooruitbetaling als geannuleerd door de Klant zal beschouwen en de Klant het volledige bedrag terugbetalen; of
    2. als er nog minder dan 24 uur zit tot de afspraak, Treatwell alsdan de Treatwell Boeking of een Widget Boeking met Vooruitbetaling als geannuleerd door de Klant zal beschouwen, maar de Klant geen bedrag terugbetalen.
   3. Indien een Partner de datum en/of tijd van een Treatwell Boeking of een Widget Boeking met Vooruitbetaling wenst te veranderen, en de Klant niet in staat of bereid is een dergelijke wijziging te accepteren, zal Treatwell de Treatwell Boeking of een Widget Boeking met Vooruitbetaling als geannuleerd door de Partner beschouwen en het volledige bedrag terugbetalen aan de Klant. Indien Treatwell het echter redelijk acht om dit te doen gelet op de omstandigheden, kan Treatwell, geheel naar eigen goeddunken van Treatwell, nog steeds van de Partner verlangen dat zij het toepasselijke bedrag van de Commissie en/of de Administratiekosten betaalt dat de Partner verschuldigd zou zijn geweest voor de Treatwell Boeking of een Widget Boeking met Vooruitbetaling.
  4. Met betrekking tot BOL Widget Boekingen is Treatwell uitsluitend een technologieprovider en treedt Treatwell niet op als een commerciële handelsagent. Klanten en Partners kunnen BOL Widget Boekingen annuleren tot het moment van de afspraak en wordt er geen contract gesloten tussen de Klant en de Partner totdat de afspraak plaatsvindt De Partner is verantwoordelijk voor het verlenen van de Partnerdiensten aan de klant en voor het afhandelen van eventuele annuleringen of een her-afstemming rechtstreeks met de Klant. Treatwell heeft geen verdere betrokkenheid bij het BOL Widget Boekingen proces en biedt alleen de technologie om BOL Widget Boekingen mogelijk te maken. De Partner kan in Connect selecteren of Klanten de mogelijkheid krijgen om zich aan te melden voor e-mailmarketing van alleen de Partner of van de Partner en Treatwell.
  5. De Partner dient ervoor te zorgen dat alle Partner Content (vooral omschrijvingen en prijzen van de Partnerdiensten) die zij voor publicatie op de Pagina('s) aan Treatwell verstrekt, nauwkeurig, correct en niet misleidend is. Dit betreft uitsluitend het tonen van prijzen als kortingen of actieprijs wanneer de betreffende Partnerdiensten normaal gesproken tegen een hoger bedrag dan het kortingsbedrag worden aangeboden voor een gelimiteerde periode. Elke schending van dit artikel 6.5 is een Materiële Schending van deze Overeenkomst.
  6. De Partner zal er voor zorgdragen dat:
   1. bij het uploaden van Partner Content, bestaande uit foto’s gemaakt door een werknemer of contractspartij (“Partner Foto’s”), de Partner haar medewerkers en contractspartijen alleen Partner Foto’s uploaden waarvan zij de exclusief auteursrechthebbende is en/of toestemming heeft om de Partner Foto’s op de Partner’s website, Partner Site, Treatwell’s Website, de App en Third Party Platforms te plaatsen.
   2. de medewerkers en contractspartijen van Partner de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben verkregen van alle personen die zijn afgebeeld in de Partner Foto’s om de Partner Foto’s te gebruiken op de wijze zoals omschreven onder (a); en
   3. de Partner Foto’s op geen enkele wijze enige vorm van naakt, obsceniteit of andere inhoud bevatten die mogelijkerwijs aanstootgevend, beledigend of alarmerend is dan wel seksueel getinte of illegale inhoud betreft en/of geweld of haat promoot.
  7. Indien Treatwell op enig moment het vermoeden heeft dat de Partner Foto’s zijn geüpload zonder dat daarvoor de benodigde rechten of toestemming is verkregen – zoals bedoeld in artikel 6.6(a) en (b) hierboven – ofwel, ter beoordeling van Treatwell, de Partner Foto’s op enige wijze ongepast zijn – zoals bedoeld in artikel 6.6 (c) hierboven) – heeft dit te gelden als een Materiële Schending van deze Overeenkomst op grond waarvan Treatwell gerechtigd is om de Partner Foto’s direct te verwijderen, onverminderd het recht van Treatwell om andere gevolgen te verbinden aan deze Materiële Schending.
  8. De Partner erkent en stemt ermee in dat zijn Pagina('s) op de Website en App geen contactgegevens, directe verwijzingen of links naar de Partner of zijn website, app, platform, tool of andere apparaten of naar websites, apps, platforms bevatten, inclusief hulpmiddelen of andere apparaten van derden.
  9. De Partner moet onder alle omstandigheden de Partnerdiensten op de Website en App aanbieden voor een accurate prijs die conformeert met de meest concurrerende prijzen op de website van de Partner. Indien een Klant bewijs levert dat er op de Website van de Partner voor de Partnerdiensten die via de Website of App worden geleverd een voordeliger prijs wordt aangeboden, dan behoudt Treatwell zich het recht voor om de Klant te compenseren voor dit verschil en om het bedrag zoals aan Partner zou worden betaald voor deze Partnerdiensten op deze wijze aan te passen. Voor de duidelijkheid: het is de Partner toegestaan om lagere prijzen of special aanbiedingen aan te bieden aan een specifieke groep individuen, zowel on- als offline, zoals bijvoorbeeld aan leden van haar eigen loyaliteitsprogramma, direct in de salon van de Partner en ook op andere alternatieve online verkoop platforms. Een schending van dit artikel 6.8 zal als een Materiële Schending van deze Overeenkomst worden gezien.
  10. De Partner moet ervoor zorgen dat er toestemming is verkregen van elk van zijn werknemers en aannemers om te worden gepubliceerd op de Website en App aan Klanten, inclusief maar niet beperkt tot details zoals naam, expertise, contactgegevens, beschikbaarheid en aangeboden diensten.
  11. Ten aanzien van Boekingen is uitsluitend de Partner verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie op Connect over beschikbaarheid wat betreft tijd en datum volledig up-to-date wordt gehouden, zodat potentiële Klanten de juiste beschikbaarheid qua tijd en datum kunnen bekijken tijdens het plaatsen van een Boeking.
  12. Bij Treatwell Boekingen die zijn gedaan met gebruikmaking van de optie "Betalen op Locatie" is de Commissie voor al deze boekingen verschuldigd, behoudens wanneer de Partner vóór middernacht op de datum waarvoor de Boeking werd gedaan een "no show" heeft aangegeven op Connect. Voor alle duidelijkheid, als een "no show" niet vóór middernacht op de datum waarop de Boeking werd gedaan is aangegeven op Connect, wordt de Treatwell Boeking door Treatwell behandeld als uitgevoerd en is Treatwell gerechtigd om Commissie te ontvangen ten aanzien van die Boeking.
  13. De Partner zal Treatwell Klanten of Widget Klanten niet vragen om Boekingen anders te doen dan via de Website, App, Distributiekanalen of Widget (al naargelang wat van toepassing is).
  14. Wanneer een Klant een Boeking doet en de Partner moedigt de Klant aan om diens Boeking te annuleren en een aparte boeking rechtstreeks bij de Partner te doen, dan is dat een Materiële Schending van deze Overeenkomst door de Partner.
  15. Indien Treatwell redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Partner direct of indirecte pogingen doet of heeft gedaan om te voorkomen dat eventuele Kosten worden betaald, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een Uitgevoerde Boeking met de optie 'Betalen op Locatie' onterecht als 'no show' aangeven op Connect, dan is dit een Materiële Schending van deze Overeenkomst die Treatwell het recht geeft om, zonder beperking van andere beschikbare middelen tot rechtsherstel, alle uit hoofde van deze Overeenkomst aan Partner verschuldigde betalingen in te houden en te behouden.
  16. Wanneer de Partner enige Treatwell Diensten ontvangt als onderdeel van een Gratis Proefperiode, dient de Partner Treatwell voorafgaand aan het verstrijken van de Gratis Proefperiode voorzien van volledige betalingsgegevens. Wanneer Partner hierin in gebreke blijft is dit een Materiële schending van deze Overeenkomst.
  17. Wanneer Treatwell redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Partner een directe of indirecte poging heeft gedaan om te voorkomen dat Vergoedingen worden betaald die anders aan het einde van de Gratis Proefperiode verschuldigd zouden zijn, bijvoorbeeld door zich herhaaldelijk in te schrijven en aan te melden voor een Gratis Proefperiode door het gebruik van alternatieve contactgegevens of anderszins, is dit een Materiële schending van deze Overeenkomst die Treatwell het recht geeft om, onverlet enige andere rechten die zij mocht hebben, betalingen aan Partner op grond van deze Overeenkomst in te houden en vast te houden.
 7. Klantenservice en klachten
  1. De Partner zal haar uiterste best doen Partnerdiensten van topkwaliteit te leveren aan alle Klanten en zal alle verkoopvragen, zaken of problemen met betrekking tot Boekingen of potentiële Boekingen, alsmede klachten van Klanten, direct behandelen.
  2. De Partner is rechtstreeks aansprakelijk tegenover de Klant voor alle gevallen waarin niet wordt voldaan aan de verwachtingen van de Klant of voor enige andere juridische aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot de Partnerdiensten, behoudens wanneer deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de nalatigheid van Treatwell.
  3. Treatwell verwijst alle klachten van de Klant die zij ontvangt door naar de Partner en de Partner bevestigt alle klachten en reageert binnen 48 uur na ontvangst van een klacht door de Partner (ongeacht of de klacht rechtstreeks van de Klant of via Treatwell komt) op de betreffende Klant.
  4. De Partner zal zich alle inspanningen getroosten om binnen 14 dagen een klacht op te lossen en dient Treatwell in kennis te stellen van elke correspondentie tussen de Partner en de Klant over de klacht, en dient in het algemeen Treatwell op de hoogte te houden van de voortgang en de status van de klacht.
  5. De Partner erkent en accepteert hierbij dat de Website een beoordelingsplatform bevat, waarop Klanten openbare beoordelingen kunnen geven van hun ervaringen met Treatwell en met de Partner (met name in verband met de Partnerdiensten) ("User Generated Content") en dat een selectie van beoordelingen van voorgaande maanden ook beschikbaar zal worden gemaakt op de Partnersite (indien van toepassing). De Partner dient er rekening mee te houden dat dit platform zich niet kan onttrekken aan negatieve beoordelingen en/of feedback van Klanten die buiten de controle van Treatwell liggen, en deze van tijd tot tijd kan bevatten. Indien Partners het onderwerp zijn van User Generated Content dan hebben ze de optie om te antwoorden op beoordelingen van hen. Iedere content die de Partner post in reactie op User Generated Content dient echter beleefd, professioneel en niet-bedreigend of confronterend te zijn, en deze content kan door Treatwell worden beoordeeld (en kan naar goeddunken van Treatwell worden verwijderd of gewijzigd als Treatwell dat redelijkerwijs nodig acht). Voor alle duidelijkheid, de Partner heeft geen recht op verhaal (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht om deze Overeenkomst te beëindigen) als gevolg van enige User Generated Content waarin de Partner wordt vermeld of naar de Partner wordt verwezen. Indien de Partner echter in redelijkheid meent dat enige User Generated Content lasterlijk is voor de Partner of een ander persoon of anderszins een schending is van de wettelijke rechten van een persoon, dan kan de Partner deze User Generated Content als zodanig aangeven en rapporteren aan Treatwell. In dat geval zal Treatwell de Content beoordelen en naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die zij nodig of wenselijk acht (met inbegrip van, bijvoorbeeld, het verwijderen of wijzigen van het relevante deel van de User Generated Content). Het is de Partner alleen toegestaan om op een review te reageren via het review platform en dient zich te onthouden van het (trachten) contact op(te)nemen met een klant in reactie op een review op enige andere wijze, zelfs wanneer de Partner bekend is met de identiteit van de klant die een review heeft geplaatst of op andere wijze kan achterhalen wat de identiteit van de klant is. Elke schending van dit artikel 7.5 wordt beschouwd als een Materiële Schending van deze Overeenkomst.
 8. Klantgegevens.
  1. Voor de toepassing van dit artikel hebben "verwerkingsverantwoordelijke", "verwerker", "persoonsgegevens", "verwerken", "verwerking", “betrokkene” en “passende technische en organisatorische maatregelen” de betekenissen die er in Wetgeving inzake gegevensbescherming aan zijn gegeven.
  2. Treatwell en Partner erkennen dat voor de toepassing van Wetgeving inzake gegevensbescherming:
   1. met betrekking tot persoonsgegevens van Partner Klanten, is de Partner de verwerkingsverantwoordelijke en Treatwell de verwerker;
   2. met betrekking tot de persoonsgegevens van Klanten van Treatwell en Widget Boekingen met Vooruitbetaling Klanten, zijn zowel de Partner als Treatwell verwerkingsverantwoordelijke; en
   3. met betrekking tot de persoonsgegevens van BOL Widget Klanten , is Partner de verwerkingsverantwoordelijke en Treatwell de verwerker, met uitzondering van persoonsgegevens van BOL Widget Klanten (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) door Treatwell en de Partner worden verzameld bij het afrekenen via een opt-in voor elk van hun eigen individuele e-mailmarketingdoeleinden, waarbij zij dan ieder optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.
  3. In het geval dat Treatwell en de Partner als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt, komen partijen overeen dat:
   1. elke partij zelfstandig verantwoordelijk is voor naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, tenzij anders bepaald in dit artikel 8;
   2. de Partner zo snel als mogelijk (maar in ieder geval binnen 24 uur nadat de Partner, haar werknemers of contractspartijen daarvan op de hoogte zijn geraakt) aan Treatwell melding moet maken van iedere onopzettelijke of opzettelijke schade, wijziging, vernietiging, onbevoegde openbaarmaking, verlies, misbruik or diefstal van persoonsgegevens van een Klant van Treatwell of een Widget Klant waar de Partner toegang toe heeft('Beveiligingsincident'). Partner verleent Treatwell volledige medewerking en onmiddellijke assistentie met betrekking tot Treatwell’s inspanningen om
    1. de gevolgen van het Beveiligingsincident te onderzoeken, op te heffen en te beperken, en
    2. te voldoen aan kennisgevingsverplichtingen jegens betrokkene(n), Klanten of regelgevende instanties, waaronder begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens;
   3. Partner, inclusief haar personeel en vertegenwoordigers, niets zal doen of nalaten dat op enige wijze er (redelijkerwijs te verwachten) voor kan zorgen dat Treatwell en Gelieerde ondernemingen in strijd handelen met enige bepaling uit de Wetgeving inzake gegevensbescherming. In dat kader is Partner gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om ten aanzien van haar personeel, contractspartijenl en vertegenwoordigers om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen, waaronder begrepen het informeren van personeel en vertegenwoordigers over de vertrouwelijke aard van de persoonsgegevens en het geven van trainingen op het gebied van Wetgeving inzake gegevensbescherming.
   4. Partner passende technische en organisatorische maatregelen zal implementeren en in stand houden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens welke maatregelen voldoen aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming en dienen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal, wijziging of openbaarmaking;
   5. Partner alleen persoonsgegevens van Klanten van Treatwell en Klanten van Widget zal verwerken met het doel om de Partnerdiensten te leveren. Daarnaast zal Partner alleen persoonsgegevens van Klanten van Treatwell en Widget Klanten verwerken in het kader van het versturen van direct e-mailmarketing via de eCRM service indien de Klanten daarvoor uitdrukkelijke toestemming door middel van een opt-in hebben gegeven en indien de betreffende Klanten nog Treatwell Diensten ontvangen; en
   6. Partner volledig verantwoordelijk (en aansprakelijk) is voor eventuele noodzakelijke doorgifte van persoonsgegevens van Klanten van Treatwell en/of Widget Klanten naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder begrepen het voldoen aan Wetgeving inzake gegevensbescherming.
  4. In het geval dat Partner wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en Treatwell als verwerker, met betrekking tot de persoonsgegevens van Partner Klanten en de persoonsgegevens van BOL Widget Klanten zullen alle persoonsgegevens door Treatwell worden verwerkt in overeenstemming met artikel 28 AVG, met inachtneming van artikel 8.9 en onder de voorwaarde dat Treatwell kosten in rekening kan brengen bij Partner voor het verlenen van mogelijke vormen van assistentie die niet als verplichting van Treatwell in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Het voorgaande geldt niet ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van BOL Widget Klanten voor zover deze verwerking ziet op e-mailmarketing, omdat daarvoor geldt dat zowel Partner als Treatwell onafhankelijke ververwerkingsverantwoordelijken zijn.
  5. Treatwell behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van Klanten te verwerken zoals uiteengezet in haar privacy- en cookiebeleid www.treatwell.nl/info/privacy-policy/ (dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt) en Partner gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door Treatwell. Partner garandeert daarnaast dat elke Partner Klant op de hoogte is gebracht van de manier waarop Treatwell zijn persoonsgegevens verwerkt. Partner is gehouden om alle informatie die door Treatwell redelijkerwijs wordt gevraagd op te nemen in het privacy beleid van Partner (met betrekking tot de website van partner of enige andere uitingen van Partner) teneinde voor Partijen het mogelijk te maken in lijn met de Wetgeving inzake gegevensbescherming te handelen.
  6. Partner erkent dat alle mogelijke Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van persoonsgegevens van de Klanten van Treatwell, Widget Klanten en/of Partner Klanten opgeslagen in Connect, toekomen aan Treatwell of aan haar Gelieerde ondernemingen, en Partner draagt hierbij onherroepelijk deze Intellectuele Eigendomsrechten aan Treatwell over. Treatwell verleent Partner hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om zijn activiteiten uit te voeren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Partner voortdurend blijft voldoen aan de verplichtingen opgenomen in deze Overeenkomst.
  7. Wanneer de Partner de eCRM Dienst ontvangt, kan de Partner marketing- of promotiecommunicatie naar Klanten van Treatwell en Widget Klanten sturen van wie de gegevens zijn opgeslagen in Connect en als zij toestemming hebben gegeven om marketing- of promotiecommunicatie te ontvangen van elke Partner van wie zij Partnerdiensten bestellen en/of van de specifieke Partner waarbij is geboekt, door middel van een keuzevakje bij aanmelding voor de Treatwell Diensten of bij het boeken van Partner Diensten via de Widget.
  8. De Partner vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe dat zij alle persoonsgegevens van Partner Klanten verzamelt, opslaat en verwerkt in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming en specifiek dat de medewerkers, contractspartijen, de partners en de leveranciers van Partner uitsluitend marketing- of promotiecommunicatie zullen sturen naar Partner Klanten die toestemming hebben gegeven voor ontvangst van deze communicatie. Het gebruik door Partner van de persoonsgegevens van Partner Klanten is op eigen risico van Partner, waarbij Partner volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is om ervoor te zorgen dat haar medewerkers, contractspartijen, partners en leveranciers slechts persoonsgegevens verwerking in lijn met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.
  9. In het geval dat een Klant de Partner, een van zijn werknemers of contractspartijen op de hoogte brengt dat hij geen verdere marketingmaterialen van Treatwell en/of Gelieerde ondernemingen meer wenst te ontvangen, zal de Partner dit onmiddellijk (en in elk geval niet later dan 48 (achtenveertig) uur na daarvan op de hoogte te zijn gebracht) schriftelijk aan Treatwell melden inclusief alle details van het verzoek, zodat Treatwell een dergelijk verzoek kan inwilligen.
  10. In het geval dat een betrokkene een verzoek doet aan een van de partijen om een of meer van de aan de betrokkenen uit hoofde van de Wetgeving inzake gegevensbescherming verleende rechten uit te oefenen, zal de andere partij alle informatie or assistentie verlenen binnen een redelijke termijn om aan een dergelijk verzoek te voldoen, waarbij iedere partij haar eigen kosten in dat kader zal dragen.
  11. In het geval dat een van de partijen een verzoek ontvangt van de bevoegde autoriteit persoonsgegevens om informatie te verstrekken met betrekking tot deze Overeenkomst of de relatie tussen de partijen, stelt die partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte, tenzij dit wettelijke niet is toegestaan.
  12. Elke schending van dit artikel 8 door Partner, zijn werknemers, contractspartijen en/of vertegenwoordigers, is een Materiële Schending van deze Overeenkomst.
  13. De Partner zal Treatwell en aan haar Gelieerde ondernemingen volledig schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle mogelijke schade (kosten daaronder begrepen) die Treatwell en/of aan haar Gelieerde ondernemingen zullen lijden als gevolg van vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met de schending door Partner van dit artikel 8.
  14. Dit artikel 8 zal (in zijn geheel) de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 9. Garanties en vrijwaring van Partner
  1. De Partner zal Treatwell alle Partner Content leveren die Treatwell redelijkerwijs nodig heeft om de Treatwell Diensten te leveren.
  2. Partner verleent Treatwell hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijke en wereldwijde licentie (of in voorkomend geval sublicentie) om de Partner Content op de Website, de App en ieder ander Distributiekanaal, en voor ieder ander doel dat noodzakelijk is voor Treatwell of door Treatwell wordt vereist onder de voorwaarden van deze Overeenkomst te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, in sublicentie te geven, te communiceren en beschikbaar te stellen, voor zover noodzakelijk voor Treatwell om haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te oefenen.
  3. Treatwell heeft het recht de Partner Content in sub licentie te geven, beschikbaar te stellen, openbaar te maken en/of aan te bieden aan Gelieerde ondernemingen en derde partijen (“Third Party Platforms”), inclusief maar niet beperkt tot Google via onder meer services als Reserve With Google en Google My Business. In geen enkel geval is Treatwell aansprakelijk jegens de Partner voor handelingen of nalatigheden van Third Party Platforms. De enige remedie die de Partner met betrekking tot dergelijke derden Third Party Platforms ter beschikking staat, is om (a) Treatwell (die het recht en niet de plicht heeft) te verzoeken de verbinding met dergelijke Third Party Platforms uit te schakelen en/of te verbreken; of (b) deze Overeenkomst te beëindigen, in overeenstemming met artikel 11. Partner geeft Treatwell de volledige bevoegdheid om de Partner Content in te stellen en te beheren op Partner's Google My Business-account als zijn gemachtigde vertegenwoordiger. Als de Partner Treatwell informeert zal Treatwell de noodzakelijke stappen nemen om het account te ontkoppelen en afstand te doen van de machtigingen voor het beheren en wijzigen van een dergelijk account.
  4. De Partner verleent Treatwell hierbij het recht om:
   1. de Partner Content (waar dan ook gepubliceerd) te verwijderen, te bewerken, te beperken of anderszins te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat dergelijke Partner Content, naar de mening van Treatwell, niet voldoet aan de garanties in artikel 9.5 of anderszins in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst; en
   2. gebruik te maken van zoekmachineoptimalisatiediensten, pay-per-click-reclame en andere mechanismen, daarbij gebruikmakend van de handelsnaam en/of merkrechten (al dan niet geheel of gedeeltelijk) van de Partner in combinatie met de Partnerdiensten.
  5. De Partner garandeert en verbindt zich ertoe dat:
   1. alle Partner Content die zij in verband met deze Overeenkomst levert aan Treatwell en/of publiceert (of aan Treatwell levert voor publicatie) op de Website (en, indien van toepassing, de Distributiekanalen) in alle materiële opzichten juist zal zijn en geen rechten van een ander persoon (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten) zal schenden en niet lasterlijk, onwettig, beledigend, bedreigend of pornografisch zal zijn en anderszins niet beneden de algemene normen van smaak en fatsoen zal zijn; en
   2. zij zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van reclamerecht, marketing, verkoop en het aanbieden van de Partnerdiensten en in dat kader alle benodigde vergunningen, toestemmingen, goedkeuringen en verzekeringen zal verkrijgen die redelijkerwijs nodig zijn voor de Partner in relatie tot haar activiteiten en haar personeel, meer in het bijzonder ten aanzien van de Partnerdiensten. Dit omvat de verplichting om prijzen die worden getoond als kortingsprijzen of actieprijzen (“van-voor”) daadwerkelijke kortingen betreffen en de betreffende diensten of producten in het verleden daadwerkelijk hoger geprijsd waren dan de kortingsprijs.
  6. Elke schending van de garanties in artikel 9.5 zal een Materiële Schending van deze Overeenkomst zijn.
  7. De Partner komt hierbij overeen om Treatwell en haar functionarissen, directieleden en medewerkers te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle vorderingen, eisen, verplichtingen, daadwerkelijke of vermeende gronden voor acties en rechtszaken en alle schade, aansprakelijkheden, boetes, vonnissen, kosten (inclusief afwikkelingskosten), daarmee verbonden kosten (inclusief de betaling van redelijke juridische kosten en uitbetalingen) en verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade of gevolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rentes, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige vrijwaring)) en alle overige redelijke beroepskosten en -uitgaven die voortvloeien uit of in verband met een schending door de Partner van een bepaalde voorwaarde van deze Overeenkomst of voortvloeiende uit een door een derde ingestelde vordering met betrekking tot de verstrekte (of niet verstrekte) Partnerdiensten, of het handelen (of niet-handelen) van de Partner of een ander persoon (behalve Treatwell), die namens hem optreedt, met inbegrip van, zonder beperking, alle ingestelde vorderingen in verband met wetgeving inzake gegevensbescherming, Partner Content of een bezoek van een Klant aan de locatie van de Partner.
  8. De Partner erkent dat Treatwell deze Overeenkomst ten behoeve van zichzelf sluit, maar tevens als agent ten behoeve van en namens al haar functionarissen, directieleden en medewerkers (elk een "Gevrijwaarde Derde" en collectief de "Gevrijwaarde Derden") en dat de in artikel 9.7 vermelde rechten met betrekking tot vrijwaring rechten en voordelen zullen zijn van elke zodanig Gevrijwaarde Derde (alsof zij elk een op zichzelf staande partij bij deze Overeenkomst zijn). Dergelijke rechten zullen uit hoofde van deze Overeenkomst afdwingbaar zijn door Treatwell als agent voor elke zodanige Gevrijwaarde Derde. Partner en Treatwell kunnen niettegenstaande het voorgaande schriftelijk overeenkomen om een bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen zonder de toestemming van een van de Gevrijwaarde Derden, ook al tast die wijziging de rechten aan van een Gevrijwaarde Derde of zal zij deze aantasten.
  9. Dit artikel zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 10. Betalingsvoorwaarden
  1. Betalingsverwerkingsdiensten voor Partners worden geleverd door Stripe en vallen onder de Stripe Dienstverleningsovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze Partnervoorwaarden en de Treatwell Diensten te blijven gebruiken, stemt de Partner ermee in gebonden te zijn aan de Stripe Dienstverleningsovereenkomst, die van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Onder geen enkele voorwaarden kunnen de Stripe Diensten worden gebruikt in strijd met de Stripe Dienstverleningsovereenkomst, en het niet naleven hiervan door een Partner is een Materiële schending van deze Overeenkomst. Behoudens akkoord gaan met de Stripe Dienstverleningsovereenkomst en de ontvangst van goedkeuring van Stripe om een Stripe Connected Account te worden, moeten de volgende bepalingen worden nageleefd door de Partner zodat Treatwell de Stripe Diensten kan inschakelen. Een Partner kan geen Stripe Connected Account zijn zonder te voldoen aan deze bepalingen:
   1. De Partner stemt ermee in om Treatwell accurate en volledige KYC (‘Know Your Customer’ / ‘Ken uw klant’) informatie over diens onderneming en de eigendom van diens onderneming te verstrekken en deze informatie te actualiseren wanneer dit noodzakelijk is, en te verzekeren dat deze altijd accuraat is;
   2. De Partner machtigt Treatwell hierbij om namens Partner te handelen bij het opzetten, creëren en managen van diens Stripe Connected Account en enige andere activiteit die noodzakelijk is voor de uitvoering van het Stripe Connected Account, en om berichten van Stripe te ontvangen namens Partner, met inbegrip van, maar niet beperkt tot BTW-facturen;
   3. De Partner machtigt Treatwell hierbij om zich toegang te verschaffen tot de het Stripe Connected Account van Partner, en om de Stripe Connected Account Gegevens met Stripe te delen. Stripe en Treatwell zijn er zelfstandig verantwoordelijk voor dat Stripe Connected Account Gegevens die in hun bezit is beveiligd is tegen ongeoorloofde openbaarmaking; en
   4. de Partner begrijpt en erkent dat wanneer Treatwell vermoedt dat Partner frauduleus, onrechtmatig, misleidend handelt of misbruik maakt, zij contractueel verplicht is om Stripe hiervan op de hoogte te stellen, direct nadat zij hiervan op de hoogte is geraakt.
  2. Treatwell verstrekt een factuur aan de Partner twee keer per kalendermaand (de "Factuur") waarop in het rekeningoverzicht bovenaan op de Factuur (het “Rekeningoverzicht”) het volgende wordt vermeld:
   1. het saldo dat van de vorige Factuur is overgenomen, indien van toepassing;
   2. wat Treatwell verschuldigd is aan de Partner met betrekking tot Uitgevoerde Boekingen in de periode sinds de laatste Factuur;
   3. wat de Partner verschuldigd is aan Treatwell met betrekking tot Kosten sinds de laatste Factuur (bv. Opstartkosten, Administratiekosten, Commissie, etc.) (Dergelijke bedragen worden afgetrokken van enig verschuldigd bedrag in 10.2 (b) hierboven); en
   4. het daaruit voortvloeiende rekeningsaldo (het "Eindsaldo"), dat door Treatwell aan de Partner verschuldigd is of door de Partner aan Treatwell.
  3. De Factuur zal ook alle categorieën Boekingen en Kosten aangeven, waaronder:
   1. Uitgevoerde Boekingen waarbij de Klant het totale verschuldigde bedrag vooruitbetaalt;
   2. Uitgevoerde Boekingen die gedaan zijn met gebruikmaking van de optie “Betalen op Locatie”;
   3. Widget Boekingen met Vooruitbetaling;
   4. Kosten die Partner dient te betalen aan Treatwell en die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de inning door Treatwell van betaling voor een specifieke Boeking van een Klant (dat wil zeggen wanneer het Opstartkosten verschuldigd is of wanneer dergelijke andere Kosten of bedragen van tijd tot tijd zijn verschuldigd door Partner aan Treatwell); en
   5. Annuleringen.
  4. Indien het Eindsaldo negatief is, zal Treatwell binnen 3 tot 5 Werkdagen na de datum van de Factuur het Eindsaldo overmaken aan de Partner (mits de Partner haar bankgegevens heeft verstrekt aan Treatwell) en is er geen verdere actie nodig van de Partner met betrekking tot die Factuur.
  5. Als het Eindsaldo positief is, machtigt de Partner Treatwell om namens Partner instructies aan de financiële instelling te sturen die is geassocieerd aan de betalingsgegevens (zoals opgegeven in Connect) om eventuele betalingen van Partner aan Treatwell op basis van de Factuur te ontvangen uit het account van Partner. Wanneer een door Treatwell geïnitieerde betaling niet succesvol is, is de Partner verplicht binnen 14 dagen na de datum van de Factuur het Eindsaldo over te maken aan Treatwell op de rekening waarvan de gegevens in de Factuur worden vermeld op de wijze naar keuze van de Partner uit de door Treatwell geboden mogelijkheden, zoals bankoverschrijving, betaling per creditcard, domiciliëringsmandaat en/of periodieke betaling. Indien de Partner bedenkingen heeft over de Factuur of haar vermogen om het Eindsaldo binnen de vereiste termijn over te maken, dient de Partner Treatwell zo spoedig mogelijk te contacteren.
  6. Indien het Eindsaldo nul is, zal in de Factuur worden aangegeven dat het Eindsaldo is verrekend en dat Treatwell noch partner nog iets hoeven te doen met betrekking tot de Factuur.
  7. Op de Widget Boekingen met Vooruitbetaling en Treatwell Boekingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
   1. Treatwell ontvangt als handelsagent van de Partner vooruitbetalingen van Klanten, en de schuld van de Klant aan de Partner met betrekking tot die Boeking is voldaan wanneer de vooruitbetaling door Treatwell is ontvangen;
   2. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Treatwell en de Partner, zullen alle verdere betalingen van bedragen die door Treatwell worden geïnd en verschuldigd zijn aan de Partner strikt onderworpen zijn aan het feit of de Partner de Partnerdiensten heeft verstrekt op grond van een Boeking in overeenstemming met deze Overeenkomst; en
   3. onder het voorbehoud dat Partner heeft voldaan aan artikel 10.7(b) hierboven zijn verdere betalingen van Eindsaldi verschuldigd door Treatwell of de Partner, zoals van toepassing, in overeenstemming met artikel 10.4 of 10.5 hierboven.
  8. De Partner dient alle aan Treatwell verschuldigde bedragen te voldoen volgens artikel 10.5 zonder aftrek door verrekening, inhouding, tegenvordering, korting of anderszins. Indien enig door de Partner aan Treatwell krachtens deze overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaald wordt op of vóór de vervaldatum van de betaling, worden alle bedragen die de Partner aan Treatwell verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar en onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel ten gunste van Treatwell, waarbij Treatwell het recht heeft om:
   1. haar verstrekking van de Treatwell diensten en deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, inclusief de verwijdering van de Partner van de Website en de App, tot naar tevredenheid van Treatwell een regeling getroffen wordt ter betaling of voldoening;
   2. de Partner de kosten in rekening te brengen ter verkrijging van de betaling of een gerechtelijke beslissing, waaronder alle redelijke beroepskosten (inclusief gerechtskosten) en overige kosten voor de afgifte van dagvaardingen of andere incassoprocedures; en
   3. ingeval de Partner meerdere locaties heeft met Treatwell, de door de Partner aan Treatwell verschuldigde bedragen te compenseren met de door Treatwell aan de Partner verschuldigde bedragen op grond van deze andere locaties.
  9. De Partner is verantwoordelijk voor alle restituties, terugboekingen, bankkosten en overige administratiekosten (“Bankkosten”) die voor rekening komen van Treatwell als gevolg van het verzuim door de Partner om Treatwell van tevoren in kennis te stellen van wijzigingen in de betalingsgegevens en/of -regelingen, inclusief maar niet beperkt tot:
   1. bankgegevens;
   2. annulering van een domiciliëringsmandaat;
   3. ontoereikende middelen;
   4. verval van een creditcard
  10. Treatwell behoudt zich het recht voor om alle door de Partner aan Treatwell verschuldigde bedragen en dergelijke Bankkosten in mindering te brengen op elk saldo dat door Treatwell namens de Partner is geïnd, voorafgaand aan de verdere betaling van enig Eindsaldo aan de Partner.
  11. Alle betalingen die Treatwell aan de Partner verschuldigd is, geschieden door bankoverschrijving, waarbij de bankgegevens worden gebruikt die door de Partner aan Treatwell in Connect zijn verstrekt (en zoals vermeld op de Factuur) en het is de verantwoordelijkheid van de Partner om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct zijn. Treatwell verricht betalingen die verschuldigd zijn aan de Partner uitsluitend rechtstreeks aan de Partner en kan geen betalingen aan derden doen. De Partner dient Treatwell volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, schade of vorderingen die mochten voortvloeien uit het verzuim van de Partner om Treatwell in kennis te stellen van wijzigingen van de bankgegevens, inclusief maar niet beperkt tot alle Bankkosten die hierdoor voor rekening komen van Treatwell.
  12. Treatwell behoudt zich het recht voor om rente te berekenen op alle bedragen die Partner verschuldigd is aan Treatwell en niet op de relevante vervaldatum zijn betaald tegen de wettelijke handelsrente. Deze rente groeit dagelijks aan vanaf de datum waarop de betaling betaalbaar werd tot de datum waarop Treatwell het volledige uitstaande bedrag ontvangt, samen met alle opgebouwde rente.
  13. In het geval van een geschil tussen Treatwell en de Partner, zal het onbetwiste bedrag aan Commissie terstond worden betaald aan Treatwell in overeenstemming met dit artikel 10. De Partner dient Treatwell met opgave van redenen in kennis te stellen van zijn betwisting binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van de Factuur. Indien de Partner dit nalaat, wordt de Factuur als aanvaard geacht door de Partner.
  14. De Partner is zelfstandig verantwoordelijk voor het inhouden en rapporteren van eventuele belastingen die van toepassing zijn op de Commissie in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en de verzoeken van de relevante belastingautoriteiten, inclusief voor rente en boetes die worden opgelegd voor te late betaling of niet-inhouding. Uitsluitend de Partner is verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten met de relevante belastingautoriteiten over de fiscale aspecten van de Commissie. De Partner verstrekt op verzoek van Treatwell kopieën van belastingbetalingscertificaten en/of certificaten van belastingvrijstelling. De Partner verklaart en garandeert dat zij naar behoren is geregistreerd bij alle relevante belastingautoriteiten, voor zover dat is vereist.
  15. De Partner begrijpt en erkent dat Treatwell uitsluitend een commerciële boekingsagent is en de Partner Diensten niet zelf aanbiedt bij de Klant. De overeenkomst voor de Partnerdiensten wordt uitsluitend gesloten tussen de Partner en de Treatwell Klant. Als gevolg hiervan is het de verantwoordelijkheid van de Partner om eventueel BTW te berekenen over de totale waarde van de Boeking en om een BTW-bon aan de Klant te verstrekken, indien daarom wordt gevraagd. Treatwell brengt alleen BTW in rekening aan de Partner over de Commissie, in ruil voor de levering van de Treatwell Diensten.
  16. In het geval van frauduleuze of vermeende frauduleuze activiteiten door de Partner of indien Treatwell wettelijk, door middel van een gerechtelijk bevel, overheidsinstructie, arbitraire beslissing of op basis van haar annuleringsbeleid gehouden is om een ​​terugbetaling te doen van het geheel of een deel van een Boeking, behoudt Treatwell zich het recht voor om terugbetaling te vorderen van de Partner van het volledige bedrag dat door Treatwell aan de Klant moet worden terugbetaald en van alle daarbij behorende Bankkosten.
  17. Elke schending door Partner van dit artikel 10 wordt beschouwd als een Materiële Schending van deze Overeenkomst.
 11. Looptijd van de Overeenkomst
  1. Deze Overeenkomst wordt kracht vanaf de Ingangsdatum en blijft van kracht totdat deze schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen wordt opgezegd door een van de partijen.
  2. Iedere partij is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere indien:
   1. de wederpartij een Materiële Schending pleegt van een van de bepalingen van deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.5, 8, 9.5 and/or 10) en die schending niet kan worden hersteld, of in het geval van een schending die kan worden hersteld, de wederpartij verzuimt de schending te herstellen binnen 7 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving met alle gegevens van de schending en de eis tot herstel;
   2. de wederpartij pleegt een aanhoudende, niet-materiële schending (al dan niet herstelbaar) van een van de bepalingen van deze Overeenkomst;
   3. eigendommen of activa van de andere partij worden uitgewonnen, er wordt beslag op gelegd of er wordt een curator over eigendommen of activa van die andere partij benoemd;
   4. die andere partij maakt vrijwillige afspraken met haar schuldeisers of wordt onderworpen aan een onderbewindstelling;
   5. die andere partij treedt in liquidatie (behoudens voor het doel van fusie of reorganisatie en op een zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende vennootschap daadwerkelijk overeenkomt gebonden te zijn door, of akkoord gaat met, de verplichtingen die aan die andere partij worden opgelegd krachtens deze Overeenkomst);
   6. iets dat analoog is aan een van de voorgaande gebeurtenissen naar het recht van een jurisdictie plaatsvindt met betrekking tot die andere partij; of
   7. die andere partij haar bedrijf staakt of dreigt het te staken.
  3. Beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak ervan, laat de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij de beëindiging zijn ontstaan onverlet.
 12. Vertrouwelijkheid
  1. Iedere partij bevestigt dat zij, hetzij uit hoofde van en in de loop van deze Overeenkomst of anderszins, informatie kan ontvangen of op een andere manier bekend kan worden met informatie over de wederpartij, haar marketingplannen, haar klanten of cliënten, bedrijven, bedrijfsplannen, financiën, technologie of zaken, welke eigendom is van en vertrouwelijk is voor de andere partij ("Vertrouwelijke Informatie").
  2. Elk der partijen verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie te allen tijde te behouden en te beheren en om alle Vertrouwelijke Informatie beveiligd en beschermd te houden tegen diefstal, schade, verlies of onbevoegde toegang, en niet op enig tijdstip, hetzij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst of in enige periode daarna, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Vertrouwelijke Informatie, direct of indirect gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie of deze bekend te maken, te exploiteren, kopiëren of wijzigen, of toestemming daarvoor geven aan een derde of toestaan dat een derde dit doet, behoudens voor het enige doel van de uitoefening van haar rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan.
  3. De bepalingen van en verplichtingen opgelegd door dit artikel 12 zijn niet van toepassing op enige vertrouwelijke informatie die:
   1. op het moment van ontvangst door de ontvanger in het publieke domein is;
   2. vervolgens in het publieke domein komt door geen fout van de ontvanger, haar functionarissen, medewerkers of agenten;
   3. rechtmatig van een derde is ontvangen door de ontvanger zonder dat er sprake was van beperkingen; of
   4. al voor de ontvangst ingevolge dezes bekend is bij de ontvanger.
  4. De ontvanger kan Vertrouwelijke Informatie in vertrouwen onthullen aan een professionele adviseur van de ontvanger of indien dit verplicht is volgens de wet, regelgeving of een bevel van een bevoegde instantie.
  5. Dit artikel 12 zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 13. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens artikel 13.2 is de maximale totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) of anderszins van Treatwell uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst of een gelieerde overeenkomst, in geen geval hoger dan de Kosten die verschuldigd en betaald zijn aan Treatwell uit hoofde hiervan op de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de betreffende vordering. Treatwell is voorts niet aansprakelijk voor inkomsten- of winstderving, verlies van contracten, goodwill, of andere immateriële verliezen of voor enige indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins (ook al is Treatwell door de Partner op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade).
  2. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Treatwell voor bedrog of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor haar opzettelijke wanbetaling of enige andere aansprakelijkheid ervan uitsluiten of in enig opzicht beperken, voor zover deze niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt.
  3. Dit artikel 13 zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.
 14. Diversen
  1. Alle rechten op de Website, App, Partnersite en de content ervan, inclusief maar niet beperkt tot reviews van Klanten (behoudens rechten op Partner Content) en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten die toebehoren of in licentie zijn gegeven aan Treatwell, blijven te allen tijde bij Treatwell berusten. Niets in deze Overeenkomst geeft de Partner enige rechten met betrekking tot zulke Intellectuele Eigendomsrechten of de daaraan verbonden goodwill. Om de website en de content ervan te stroomlijnen (inclusief de Partner Content), kan Treatwell naar eigen goeddunken van tijd tot tijd het formaat, de content en de stijl van beschrijvingen, foto's en menu's van de locatiepagina's wijzigen.
  2. In het geval van een wijziging van zeggenschap of het senior management van de Partner, dient de Partner het bestaan en de voorwaarden van deze Overeenkomst onder de aandacht te brengen van de nieuwe eigenaar of manager en Treatwell te informeren over de contactgegevens van het relevante nieuwe personeel.
  3. Iedere kennisgeving, factuur of andere mededeling die een partij aan de andere partij moet verstrekken of doen, is naar behoren verstrekt indien verzonden aan de wederpartij naar het in deze Overeenkomst opgegeven adres (of een ander adres dat schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij is meegedeeld). Kennisgevingen die per aangetekende post of post met ontvangstbevestiging zijn verzonden, worden geacht drie werkdagen na de dag van verzending te zijn verstrekt. In alle andere gevallen worden de kennisgevingen geacht te zijn verstrekt op de dag waarop ze daadwerkelijk worden ontvangen.
  4. We hebben het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen in overeenstemming met wijzigingen in marktomstandigheden die invloed hebben op ons bedrijf, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem, en we verzoeken u derhalve vriendelijk onze voorwaarden regelmatig te herlezen.
  5. De relatie van de partijen is die van onafhankelijke contractanten die op een objectieve, zakelijke manier handelen. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zal niets in deze Overeenkomst de partijen tot partners, joint ventures of mede-eigenaren maken.
  6. Geen van beide partijen mag, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij (die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, voorwaardelijk worden gesteld of worden vertraagd) deze Overeenkomst of een deel ervan cederen, overdragen, belasten, uitbesteden of anderszins ermee handelen.
  7. Een persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, heeft, onder voorbehoud van uitsluitend de bepalingen van artikel 9.7 en 9.8, niet het recht om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen.
  8. Het verzuim van een van beide partijen om op enig tijdstip of gedurende een bepaalde tijd enige bepaling van, of enig recht uit hoofde van, deze Overeenkomst af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen, en mag niet worden uitgelegd als, afstand van deze voorwaarde of recht en heeft geen enkele invloed op het recht van die partij om deze later af te dwingen of uit te oefenen.
  9. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn naar enig toepasselijk recht, zal deze bepaling, voor zover deze gescheiden kan worden van de overige bepalingen, geacht worden weggelaten te zijn uit deze Overeenkomst en dit zal op geen enkele wijze invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.
  10. Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen, hetzij mondeling of schriftelijk.
  11. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands Recht. Voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen de partijen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Treatwell BNL B.V. p/a Treatwell
Nieuwezijds Voorburgwal 120 – 1012 SH Amsterdam
Tel: 020-7900190

VOLLEDIGE VERSIE

Gelieve deze Boekingsvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je transacties via de Website, App of Widget afsluit, aangezien deze Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op je transactie. Wij raden je aan een kopie van deze Boekingsvoorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Als je niet instemt met deze Boekingsvoorwaarden, mag je onze Website, App of Widget niet gebruiken om een boeking te doen.

 1. Gedefinieerde begrippen
  1. Voor het leesgemak zullen de volgende begrippen de navolgende betekenissen hebben in deze Boekingsvoorwaarden:
   1. "App": de mobiele applicatiesoftware voor Klanten van Treatwell, die beschikbaar is voor download vanaf iTunes en Google Play;
   2. "Diensten": producten, goederen en/of diensten van een Partner die te koop of voor boeking worden aangeboden via de Website,App of Widget;
   3. "Gedateerde Boeking": een afspraak op een bepaalde tijd/datum bij een bepaalde Partner voor het verlenen van Diensten hetzij gemaakt via de Website, App of Widget, inclusief Widget Boekingen;
   4. "Klant", "je" en "jouw": jij, de koper van Diensten;
   5. "Order": heeft de betekenis die eraan is gegeven in artikel 3.1 hieronder;
   6. "Orderbevestiging": heeft de betekenis die eraan is gegeven in lid 3.5 hieronder;
   7. "Partner(s)": onze geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die hun goederen en diensten te koop aanbieden via onze Website, App of Widget;
   8. "Partner Contract": heeft de betekenis die eraan is gegeven onder punt 2.3(b) hieronder;
   9. "Treatwell Cadeaubon": elke cadeaubon die door Treatwell is uitgegeven en op de Website of de App kan worden ingewisseld voor een korting op de aankoopprijs van Diensten, in overeenstemming met artikel 9. Cadeaubonnen van Treatwell zijn verkrijgbaar in de volgende bedragen en uitsluitend in elektronische vorm: € 10, € 15, € 20, € 25, € 30, € 50, € 60, € 75 en € 100; en
   10. "Treatwell Contract": heeft de betekenis die eraan is gegeven onder punt 2.3(a) hieronder;
   11. “Widget”: de website interface in eigendom van en ter beschikking gesteld door Treatwell, welke de Partner mag embedden op zijn eigen website en/of social media kana(a)l(en), en met behulp waarvan Klanten Widget Boekingen kunnen maken; en
   12. “Widget Boekingen”: een Gedateerde Boeking online geboekt en gekocht rechtstreeks bij de Partner via de Widget. N.B. Dit omvat geen boekingen die via de Widget worden gemaakt onder gebruik making van de “Betaal op Locatie” optie waarbij Treatwell niet betrokken is
 2. Introductie en relatie tussen jou, ons en externe partners
  1. Deze Website, App en Widget worden geëxploiteerd door Treatwell BNL B.V. (p/a Treatwell), een in Nederland onder nummer 56870256 ingeschreven vennootschap met zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Nederland, en met btw-nummer NL852340114B01 ("Treatwell", "ons", "wij" of "onze" afgekort).
  2. De Website, App en Widget bieden je de mogelijkheid om een breed scala aan haar-, schoonheids- en spa-diensten van verschillende aanbieders (onze Partners) te boeken en te betalen. Deze Diensten worden geleverd door onze verschillende Partners en niet door ons. De levering van de geboekte Diensten via onze Website, App of Widget is de verantwoordelijkheid van de Partner die de Diensten verstrekt. Indien je voor Diensten betaalt via de Website, App of Widget, wordt je betaling door ons als handelsagent namens de Partner ontvangen. Indien we als handelsagent namens de betreffende Partner de juiste betaling ontvangen, is je schuld aan die Partner voldaan.
  3. De juridische implicatie hiervan is dat bij het aanschaffen van Diensten, met uitzondering van Orders die gemaakt worden onder gebruik van de “Betaal op locatie” optie in de Widget waarbij geen bindende overeenkomst tot stand is gekomen, twee bindende juridische contracten ontstaan:
   1. een contract tussen jou en Treatwell (waaronder Treatwell bepaalde verantwoordelijkheden tegenover jou heeft in verband met de aankoop of boeking) (het "Treatwell Contract"). Dat contract wordt gesloten op basis van deze Boekingsvoorwaarden; en
   2. een contract tussen jou en de betreffende Partner met betrekking tot het aanbod of de levering van de Diensten die je boekt via de Website, App of Widget (het "Partner Contract"). Dat contract moet voldoen aan bepaalde voorwaarden van deze Boekingsvoorwaarden waaronder de opzegtermijn, die we aan je bekend zullen maken voordat je een boeking doet op de betreffende Partnerpagina op de Website, App of Widget.
  4. Alle Diensten die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website, App of Widget worden aangeboden door Treatwell namens haar Partners. Dat wil zeggen dat Treatwell je boekingen aanneemt en verwerkt als handelsagent voor haar Partners. Daarom zijn we tegenover jou niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de feitelijke Diensten die worden geboekt via de Website, App of Widget (inclusief die Diensten die zijn gekocht met gebruikmaking van Treatwell Cadeaubonnen).
  5. Wij wijzigen deze Boekingsvoorwaarden van tijd tot tijd, zoals uiteengezet in artikel 10. Lees deze Boekingsvoorwaarden telkens door wanneer je een transactie of Order wilt doen op de Website, App of Widget om te garanderen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.
 3. Orders en hoe het contract tussen jou en ons wordt gevormd
  1. Er zijn twee soorten orders ("Order") die je op de Website of via onze App kunt doen: (a) Orders van Diensten en (b) Orders van Treatwell Cadeaubonnen.
  2. Het Orderproces biedt je de mogelijkheid om te controleren op fouten en wijzigingen aan te brengen voordat je je Order naar ons stuurt. Neem in elk stadium van het Orderproces en voordat je je Order definitief verstuurt alsjeblieft de tijd je Order te lezen en te controleren.
  3. Wij zijn benoemd als handelsagent van de Partner om namens haar Gedateerde Boekingen af te sluiten en het Partner Contract wordt gevormd wanneer wij een schriftelijke bevestiging naar je sturen (gewoonlijk per e-mail) ("Orderbevestiging"). Voor Orders in de vorm van Treatwell Cadeaubonnen geldt de ontvangst van een e-mailbevestiging of een elektronisch voucher (welke van de twee eerder is ontvangen) als een Orderbevestiging. Als je geen Orderbevestiging van ons ontvangt, is het jouw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen op info@treatwell.nl of 020 7900190 om te verifiëren of je afspraak is bevestigd bij onze Partner. Jouw Orderbevestiging is jouw ontvangstbewijs van Treatwell. Wanneer je een btw kwitantie nodig hebt, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de Partner. Zie artikel 8.2 voor meer informatie.
  4. Als je een Gedateerde Boeking wilt verplaatsen (de tijd of datum, geheel of gedeeltelijk) nadat je een Orderbevestiging hebt ontvangen, kan dit via de link in de Orderbevestiging, door contact op te nemen met Treatwell via info@treatwell.nl of direct in overleg met de Partner. Dit is mogelijk tot maximaal een uur voor aanvang van de afspraak. De Partner en Treatwell streven ernaar om samen met jou een andere geschikte tijd en/of datum te vinden. Houd er rekening mee dat de Partner en Treatwell afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de Partner. Als we niet in in staat zijn om de afspraak te verzetten, is het al dan niet in aanmerking komen voor een terugbetaling afhankelijk van wanneer de (geannuleerde) afspraak plaatsvindt:
   1. indien je een Gedateerde Boeking (geheel of gedeeltelijk) ten minste 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, heb je recht op een terugbetaling van het bedrag (indien reeds betaald) in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode;
   2. indien de Gedateerde Boeking binnen 24 uur plaatsvindt, vervalt je recht op een terugbetaling.

    Houd er rekening mee dat je een Gedateerde Boeking die plaatsvindt in het komende uur niet kunt verplaatsen
  5. Om een afspraak te verzetten kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@treatwell.nl of te bellen naar 020 7900190 of je kunt de afspraak direct zelf verzetten via de Website of App of door de link in je Orderbevestiging te volgen, of in geval van Widget Boekingen, via de Widget of door rechtstreeks contact op te nemen met de Partner.
  6. Als je een Order wilt annuleren voordat je een Orderbevestiging hebt ontvangen, kun je ons onmiddellijk telefonisch informeren op nummer 020 7900190 of door een e-mail te sturen naar info@treatwell.nl. Als je een Partnercontract wilt annuleren (d.w.z. als je een Order wilt annuleren nadat je een Orderbevestiging hebt ontvangen), verwijzen we je naar ons annuleringsbeleid in artikel 5 hieronder.
  7. Houd er rekening mee, zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden Website en App, dat we ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden om toegang tot onze Website en/of App te weigeren en/of een Order te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.
 4. Diensten
  1. Onze Partners hebben een wettelijke plicht om Diensten te leveren die in overeenstemming zijn met het betreffende Partnercontract.
  2. Alle Diensten die op de Website, App of Widget worden getoond zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de afbeeldingen en/of beschrijvingen van de Diensten op de Website, App of Widget zijn uitsluitend ter illustratie en de feitelijke Diensten kunnen afwijken van die afbeeldingen en/of beschrijvingen. We verplichten onze Partners om ervoor te zorgen dat alle door hen op hun pagina van de Website of via onze App verstrekte informatie juist, compleet en niet misleidend is in alle opzichten, maar we kunnen de informatie die zij aan ons verstrekken niet verifiëren. Het is de verantwoordelijkheid van elke Partner om ervoor te zorgen dat al haar op de Website, App of Widget vermelde Diensten beschikbaar zijn en nauwkeurig zijn omschreven.
  3. Als je een consument bent, heb je wettelijke rechten in verband met diensten die niet zijn uitgevoerd op de manier zoals je daarvan mag verwachten of op enige andere wijze niet zoals omschreven worden geleverd. Informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar is beschikbaar op www.consuwijzer.nl. Niets in deze Boekingsvoorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten.
  4. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid (of van de persoon die de Diensten ontvangt) om de Partner vooraf te informeren over medische of gezondheidsgerelateerde condities en/of bijzondere behoeften die Diensten zouden kunnen beïnvloeden of door Diensten beïnvloed zouden kunnen worden (bijvoorbeeld, zonder beperking, allergie-informatie en gezondheidsproblemen). Indien jij (of de betreffende ontvanger van de Diensten) verzuimt dergelijke informatie te geven aan de betreffende Partner, dan is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.3, noch Treatwell noch de betreffende Partner aansprakelijk tegenover jou (of de ontvanger van de Diensten) vanwege letsel, verlies of schade voortvloeiende uit de Diensten die redelijkerwijs vermeden had kunnen worden als jij (of de ontvanger van de Diensten) deze informatie zou hebben onthuld voordat de Diensten werden ontvangen.
 5. Annuleringen
  1. Naast je andere wettelijke rechten kun je in bepaalde omstandigheden het recht hebben om een Partner Contract en/of Treatwell Contract (zoals van toepassing) te annuleren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden in dit artikel 5.
  2. Als je van mening verandert wat betreft een Order van een Gedateerde Boeking, een Widget Boeking of een Cadeaubon van Treatwell en wenst te annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
   1. Gedateerde Boekingen & Widget Boekingen
    1. Indien je een Gedateerde Boeking, inclusief een Widget Boeking (geheel of gedeeltelijk) ten minste 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt annuleert, heb je recht op een terugbetaling van het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode. Als de afspraak binnen 24 uur plaatsvindt, dan heb je geen recht op een terugbetaling.
    2. Indien toegestaan door deze Boekingsvoorwaarden, moet het annuleren van Treatwell Cadeaubon worden gedaan door een e-mail te sturen naar ons klantenserviceteam via info@treatwell.nl of ze te bellen op 0207900190.
    3. Houd er rekening mee dat het in een beperkt aantal omstandigheden niet mogelijk kan zijn om een Gedateerde Boeking of Widget Boeking te annuleren (bv. indien je een boeking doet voor een afspraak binnen 24 uur), maar wij zullen dit onder je aandacht brengen voordat je je order plaatst, zodat je kunt besluiten of je al dan niet bereid bent om het contract op die basis te sluiten.
    4. Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling wordt gedaan wanneer getracht wordt te annuleren binnen 24 uur voor een geboekte afspraak.
    5. Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van Gedateerde Boekingen, nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien. Het standaard herroepingsformulier zoals opgenomen onderaan deze Boekingsvoorwaarden kan ook niét worden gebruikt voor het annuleren van Gedateerde Boekingen.
   2. Treatwell Cadeaubonnen
    1. Als je binnen 14 dagen na ontvangst van je Orderbevestiging een Boeking in de vorm van een Treatwell Cadeaubon (geheel of gedeeltelijk) annuleert en daarmee gebruik maakt van je wettelijk herroepingsrecht, heb je recht op terugbetaling van het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode, mits je het nog niet hebt gebruikt om een afspraak te maken of hebt ingewisseld tegen een andere aankoop. We zullen een terugbetaling doen binnen 14 dagen nadat we deze terugbetaling met je zijn overeengekomen in overeenstemming met dit artikel 5.
    2. Annuleringen van Treatwell Cadeaubonnen dienen te worden gedaan door ons Customer Experience team te e-mailen op info@treatwell.nl, door ons Customer Experience team te bellen op 0207900190 of door gebruik te maken van het standaard herroepingsformulier zoals opgenomen onderaan deze Boekingsvoorwaarden.
    3. Houd er rekening mee dat geen terugbetaling zal plaatsvinden wanneer geprobeerd wordt te annuleren terwijl een Treatwell cadeaubon volledig is gebruikt, ofwel doordat een afspraak is geboekt bij een partner, of doordat een andere aankoop is gedaan.
    4. Houd er ook rekening mee dat wanneer getracht wordt te annuleren terwijl een Treatwell cadeaubon gedeeltelijk is gebruikt ofwel door een afspraak te boeken bij een partner, of door een andere aankoop te doen, geen terugbetaling zal worden gedaan met betrekking tot het gebruikte deel van de Treatwell cadeaubon.
 6. Problemen oplossen
  1. Wij geven om je ervaring en willen de hoogste normen handhaven. Dus als je een klacht wilt indienen over een van onze Partners of hun Diensten,
   1. met de Partner zelf spreken om het probleem op te lossen;
   2. laat een eerlijke recensie achter op de Website of via de App om je ervaring weer te geven; en/of
   3. stuur ons een e-mail op info@treatwell.nl, of schrijf naar ons op het adres Treatwell, Nieuwezijds Voorburgwal 120 - 1012SH Amsterdam of bel ons op 020 7900190 en we zullen ons best doen om te helpen.
  2. Na ontvangst van een klacht zullen we contact opnemen met de Partner om te proberen het probleem voor je op te lossen. Als we het probleem niet kunnen oplossen na contact met de Partner, en we het gezien de omstandigheden redelijk vinden, kunnen wij er naar eigen goeddunken en op basis van goodwill voor kiezen om:
   1. je tegoed op je account te geven voor het bedrag van je Order dat betwist wordt of waarover de klacht gaat (kan op de Website of de App worden ingewisseld om de aankoopprijs van Diensten te verlagen); of
   2. als laatste mogelijkheid of in extreme omstandigheden en altijd naar ons eigen goeddunken het bedrag dat betwist wordt of waarover de klacht gaat rechtstreeks aan je terug te betalen in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode. Houd er rekening mee dat het tot 30 dagen kan duren om in dergelijke gevallen een volledige terugbetaling te ontvangen.
  3. Belangrijke opmerkingen: houd er rekening mee dat we alle klachten over onze partners zeer serieus nemen en altijd alles zullen doen wat we kunnen om te helpen ze op te lossen, maar dat we tegenover jou niet aansprakelijk zijn voor de dienst(en) die de partners leveren en geen verplichting hebben om een terugbetaling aan je te doen of je een krediet te geven in het geval dat je niet tevreden bent met de diensten die je van onze partners hebt ontvangen.
 7. Treatwell Cadeaubonnen
  1. Treatwell Cadeaubonnen worden door Treatwell elektronisch verstrekt en verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven op het moment waarop de Order van een Cadeaubon is geplaatst. Je mag een Treatwell Cadeaubon alleen inwisselen voor Diensten bij Orders die online via de Website of App worden gedaan. Inwisselen houdt in dat we de aankoopprijs van de Diensten verlagen met het bedrag van je Treatwell Cadeaubon. Als de aankoopprijs van Diensten lager is dan de waarde van je Treatwell Cadeaubon, wordt het resterende saldo op je Treatwell Cadeaubon getoond in het gedeelte ‘Tegoed' van je profiel (je dient een dergelijk profiel aan te maken om je Treatwell Cadeaubon voor het eerst te gebruiken).
  2. Treatwell Cadeaubonnen kunnen uitsluitend in overeenstemming met artikel 5 worden geannuleerd.
  3. Het is je niet toegestaan om een Treatwell Cadeaubon te gebruiken om:
   1. te betalen voor Diensten op de eigen locatie van een Partner of op hun eigen Website;
   2. extra Treatwell Cadeaubonnen te kopen; of
   3. het saldo op een Treatwell Cadeaubon in te wisselen voor contant geld.
  4. Alle Treatwell Cadeaubonnen zijn slechts geldig in de periode van twaalf maanden na de datum waarop ze gekocht zijn. De vervaldatum van je Treatwell Cadeaubon staat in je Orderbevestiging. Als je de Treatwell Cadeaubon hebt toegevoegd aan een account, kun je ook zien wanneer het saldo van je Treatwell Cadeaubon vervalt wanneer je je aanmeldt en het gedeelte Mijn Portefeuille van je profiel bezoekt.
  5. Jij bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van je Treatwell Cadeaubon en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Treatwell Cadeaubonnen die verloren of gestolen of beschadigd zijn of onbevoegd worden gebruikt. Als je je ervan bewust bent dat een Treatwell Cadeaubon verloren of gestolen is, dien je onmiddellijk contact met ons op te nemen op 020 7900190 waarna we, op voorwaarde dat de Treatwell Cadeaubon nog niet is ingewisseld, de Treatwell Cadeaubon zullen annuleren en je een nieuwe zullen geven.
  6. Vanaf 18 mei 2017 geeft Treatwell geen Cadeaubonnen met een vervaltermijn van 24 maanden en hard copy cadeaubonnen meer uit. Deze zijn vervangen door de Treatwell Cadeaubon die een vervaltermijn van 12 maanden heeft en alleen in elektronische vorm wordt geleverd. Als je een Treatwell Cadeaubon hebt die vóór 18 mei 2017 is gekocht, kun je deze nog steeds inwisselen op de Website of App, indien je dit doet voor de vervaldatum. Als je nog vragen hebt over Treatwell Cadeaubonnen die voor of na 18 mei 2017 zijn gekocht, kun je contact met ons opnemen op 020 7900190.
 8. Prijs en betaling
  1. Prijzen en alle toepasselijke bezorg- en/of verwerkingskosten zijn zoals aangegeven op de Website, App of Widget, maar ze zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging door Treatwell of Partners (in welk geval de Website, App of Widget dienovereenkomstig zullen worden bijgewerkt) en het is mogelijk dat , ondanks onze beste inzet, een deel van de prijs en andere informatie die voor bepaalde Diensten worden getoond, incorrect zijn. Wanneer de juiste prijs van de Dienst op het moment van de Order hoger is dan de prijs aan jou meegedeeld, zullen wij contact met je opnemen voor jouw instructies alvorens wij jouw Order accepteren. Wanneer jouw Order geaccepteerd is en er is jou een Orderbevestiging gestuurd voordat de fout in de prijs werd ontdekt, wanneer de fout in de prijs overduidelijk is en gemakkelijk door jou als een foutieve prijs kon worden herkend, zullen wij je de optie geven om jouw Order te herbevestigen tegen de juiste prijs, bij gebreke waarvan de Order geannuleerd zal worden. Wanneer de Order geannuleerd is, zullen wij reeds betaalde bedragen restitueren.
  2. De Partner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het administreren van eventuele BTW op de totale waarde van de Order. Treatwell berekent geen BTW op Orders, omdat de Diensten worden geleverd door de Partner en niet door Treatwell. Als gevolg hiervan kan Treatwell u geen BTW-factuur verstrekken met betrekking tot uw Order. U dient rechtstreeks contact op te nemen met de Partner om een BTW-factuur te ontvangen.
  3. Tenzij "Betaling op Locatie" beschikbaar is en je daarvoor hebt gekozen (zie artikel 8.7 hieronder), dient de betaling voor alle Diensten te worden verricht op het moment van boeken, in euro's, met een creditcard of betaalpas, of via een betaalsysteem van derden, zoals PayPal of door de online betaalfaciliteit ("Betaalfaciliteit") te gebruiken. Als je ervoor kiest om via een betaalsysteem van een derde te betalen, wordt je doorgestuurd naar hun Website om te betalen en zul je onderworpen worden aan hun algemene voorwaarden, privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden. Controleer deze zorgvuldig voordat je je Order bevestigt. Jij bent er verantwoordelijk voor dat je gebruikersnaam en wachtwoord voor de Website of App en andere beveiligingsinformatie die je gebruikt om toegang te krijgen tot je account op de Betaalfaciliteit geheim blijft. Eventuele valutaomrekeningskosten of andere kosten die je maakt in verband met een betaling zijn naast de prijs die je aan ons betaalt voor jouw rekening.
  4. Betalingen via de Betaalfaciliteit worden verwerkt door externe leveranciers van betaaldiensten. Treatwell zal er in alle redelijkheid voor zorgen dat de Betaalfaciliteit te allen tijde beschikbaar is en functioneert, maar kan geen ononderbroken of veilige toegang tot deze Betaalfaciliteit garanderen, noch kunnen we garanderen dat de faciliteit virus- of foutenvrij is. We maken gebruik van de diensten van externe leveranciers van betaaldiensten om betalingen te verwerken en omdat er veel factoren buiten onze macht liggen (zoals vertragingen in het banksysteem of in de netwerken van betaalkaarten), kunnen we niet voorspellen of garanderen hoeveel tijd er nodig is om de verwerking van je betaling te voltooien. Toegang tot de Betaalfaciliteit kan soms beperkt zijn om reparaties, onderhoud of introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen in alle redelijkheid proberen om je op de hoogte te brengen van geplande onderbrekingen van deze Betaalfaciliteit en zullen doen wat we kunnen om de faciliteit zo spoedig mogelijk te herstellen.
  5. Indien je via de Betaalfaciliteit betaalt voor Diensten, zal Treatwell de betaling innen in haar hoedanigheid van handelsagent van de betreffende Partner. Zodra Treatwell je betaling voor de Diensten succesvol heeft ontvangen, zal je schuld aan de Partner namens wie Treatwell de betaling heeft geïnd voldaan zijn.
  6. Bij de meeste Orders heb je de optie om een "Betaling op Locatie" boeking te doen. Dit betekent dat je de Order kunt doen, maar vervolgens direct aan de Partner kunt betalen ten tijde van de afspraak (d.w.z. niet vooraf betalen voor de Order via de Betaalfaciliteit). Deze optie verschijnt alleen als de Order en de Partner beide in aanmerking komen voor "Betaling op Locatie" (wat in de meeste gevallen zo zal zijn). Houd er ook rekening mee dat je op de Website en App maximaal drie "Betaal op Locatie" boekingen tegelijkertijd mag hebben. MERK OP DAT TREATWELL CADEAUBONNEN NIET KUNNEN WORDEN INGEWISSELD BIJ 'BETAAL OP LOCATIE' BOEKINGEN.
  7. Houd er rekening mee dat je bij het plaatsen van een "Betaal op Locatie" Order op de Website of App nog steeds een bindend wettelijk contract sluit met betrekking tot de Order en dat je, nadat de Orderbevestiging is verstuurd en het Partnercontract is gevormd, de Partner volledig dient te betalen wanneer je (of de ontvanger van de Diensten) op de afspraak komt. Indien je niet op een afspraak komt waarvoor je niet hebt betaald, blijf je aansprakelijk tegenover de Partner voor het volledige bedrag dat verschuldigd is krachtens het Partner Contract, tenzij de afspraak geannuleerd is in overeenstemming met artikel 5. Het Partner Contract is in alle gevallen onderworpen aan deze Boekingsvoorwaarden inclusief de opzegtermijn.
  8. In geval van “Betaal op Locatie” Orders via de Widget, ga je geen bindend juridische overeenkomst aan met betrekking tot de Order en daarom kunnen jij en de Partner annuleren tot het moment dat de afspraak plaatsvindt. In dergelijke gevallen komt geen Treatwell Contract of Partner Contract tot stand.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Wanneer we nalatig zijn geweest en/of een contractuele verplichting tegenover jou hebben geschonden, zijn wij aansprakelijk voor een schade of verlies die of dat je als gevolg daarvan lijdt, mits dat verlies en/of die schade te verwachten is. Verlies of schade is te verwachten als het een duidelijk en direct gevolg is van onze nalatigheid of contractbreuk of door jou en ons zou zijn beschouwd als een mogelijk direct gevolg ervan op het moment dat we het Treatwell Contract sloten.
  2. We aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten schade of verlies, hetzij als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als het verlies te verwachten is: inkomsten - of omzetderving, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, of verspilling van management- of kantoortijd.
  3. Onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt naar Nederlands recht, sluiten we niet uit en beperken we niet.
 10. Ons recht om deze Boekingsvoorwaarden te wijzigen
  1. Wij kunnen deze Boekingsvoorwaarden van tijd tot tijd herzien in de volgende omstandigheden:
   1. Als we het proces voor het accepteren van betalingen van jou wijzigen;
   2. Indien er veranderingen zijn in relevante wetten en wettelijke vereisten; en/of
   3. Als er andere wijzigingen in onze zaken zijn die redelijkerwijs inhouden dat we deze Boekingsvoorwaarden moeten wijzigen.
 11. Elke keer als je Diensten of Treatwell Cadeaubonnen via de Website, App of Widget bestelt, zijn de Boekingsvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn (en beschikbaar zijn voor weergave op de Website, App en Widget) van toepassing op het Treatwell Contract tussen jou en ons en het Partner Contract tussen jou en de Partner. De datum waarop deze Boekingsvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt staat bovenaan deze pagina.
 12. Algemeen
  1. Al je mededelingen en kennisgevingen dienen per e-mail naar Treatwell te worden verstuurd via info@treatwell.nl of per post naar Treatwell, Nieuwezijds Voorburgwal 120 – 1012SH Amsterdam. Treatwell kan mededelingen en kennisgevingen aan je doen per post, via e-mail of door kennisgevingen te posten op de Website, App of Widget.
  2. Let op, onze klantenservice is geopend van 8.30 uur tot 19.00 uur van maandag tot en met vrijdag en van 9.00 uur tot 18.00 uur op zaterdag, zondag en feestdagen (gesloten op Eerste kerstdag, nieuwjaarsdag en Koningsdag).
  3. Treatwell behoudt zich het recht voor om een Treatwell Klanten account te deactiveren in het geval van een overtreding van deze Boekingsvoorwaarden en/of wanneer de Klant zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel ten opzichte van ons Customer Experience Team of werknemers van een Partner, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie bij de Partner.
  4. Indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze Boekingsvoorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling of voorwaarde in die mate worden afgescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.
  5. Deze Boekingsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. U en wij komen overeen dat de Nederlandse rechtbanken niet-exclusief bevoegd zijn om te beslissen over enige vordering of geschil die of dat voortvloeit uit of verband houdt met de bestelling en/of levering van Diensten via de Website, App of Widget.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping (niet voor Boekingen)

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Treatwell BNL B.V.
Nieuwezijds Voorburgwal 120
1012SH Amsterdam
E-mailadres: info@treatwell.nl
Tel: 020 7900190
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.